Verhuur gymzalen en sporthallen

Wij verhuren als gemeente diverse gymzalen en sporthallen aan verenigingen binnen en buiten onze gemeente.

Op dit moment is de reserveringsmodule voor de sporthallen in onderhoud. Wilt u graag een sporthal huren neem dan rechtstreeeks contact op met sportverhuur.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van verhuur? Neem dan telefonisch contact op met onze medewerker sportverhuur via 0592 - 266 662, of stuur een email naar sportverhuur@tynaarlo.nl.

Voor het gebruik van de gymzalen, sporthallen en de turnhal gelden de voorwaarden die u onderaan deze pagina vindt. Voor bepaalde (sport)evenementen, zoals grote toernooien, uitvoeringen en dergelijke hebt u een vergunning nodig. Meer informatie hierover vindt u in de brochure 'huur en gebruik gemeentelijke binnensportaccommodaties' die ook onderaan deze pagina te vinden is.

Wij verhuren geen buitensportvelden (zoals voetbalvelden) voor eenmalig gebruik. Hiervoor kunt u contact opnemen met de sportvereniging die hoofdgebruiker is.

Heeft u klachten over een sportaccommodatie die door de gemeente wordt verhuurd? Neem dan telefonisch contact op met onze medewerker sportverhuur via 0592 - 266 662, of stuur een email naar sportverhuur@tynaarlo.nl.

Wat te doen bij een bouwkundige of installatiestoring

U kunt dit 24 uur per dag melden:

  • door een mail te sturen naar vastgoed@tynaarlo.nl;
  • of bij dringende zaken te bellen naar 0592 - 266 911

 

Jaarlijks per 1 juli passen wij de tarieven voor de verhuur van gemeentelijke sportaccommodaties aan.

In de tabel hier onder vindt u het overzicht van de tarieven van de sportaccommodaties.

Overzicht tarieven gemeentelijke sportaccommodaties 2021-2022
sportaccommodatieprijzen seizoen 2021-2022

sporthal de Zwet - 1/3 deel

€ 11,46

sporthal de Zwet - 2/3 deel

€ 22,83

sporthal de Zwet - 3/3 deel

€ 34,27

sporthal de Kamp - 1/3 deel

€ 11,46

sporthal de Kamp - 2/3deel

€ 22,83

sporthal de Kamp - 3/3 deel

€ 34,27

sporthal Groote Veen - 1/3 deel

€ 11,46

sporthal Groote Veen - 2/3 deel

€ 22,83

sporthal Groote Veen - 3/3 deel

€ 34,27

sportzaal Borchkwartier - 1/2 zaal 

€ 15,65

sportzaal Borchkwartier - hele zaal

€ 31,29

gymzaal Tynaarlo

€ 10,38

gymzaal MFA Ydershoes

€ 15,65

gymzaal MFA Zeijerhoogte

€ 15,65

turnhal de Kamp

€ 20,79

gymzalen

€ 10,38

 

Op basis van artikel 3 van de tarieven verordening gelden voor sport/sociaal-culturele activiteiten de volgende tarieven:

 GebruikersTarieven
 sportverenigingen uit de gemeente Tynaarlo betalen100%
 commercieel maatschappelijk en Voortgezet Onderwijs betalen200%
 sportverenigingen buiten de gemeente Tynaarlo betalen200%
 turnhal de Kamp te Vries - sportverenigingen buiten de gemeente betalen300%
 voor niet-sport/sociaal-culturele activiteiten geldt:400%

Ook handig