Lokaal Preventieakkoord 'Samen Gezonder Verder!'

Hier vindt u informatie over het preventieakkoord van gemeente Tynaarlo: ‘Samen Gezonder Verder!’. Dit lokale akkoord is dé kans om meer in te zetten op gezondheidspreventie.

Het preventieakkoord is tot stand gekomen in samenwerking tussen veel verschillende partners, zoals inwoners, de gemeente en publieke en private organisaties uit de gemeente Tynaarlo. Het is een akkoord van ons samen en met elkaar nemen we de verantwoordelijkheid om in te zetten op preventie. 

In dit preventieakkoord staan de ambities die we samen hebben opgesteld voor een gezonder Tynaarlo. Met dit preventieakkoord maken we ook afspraken over het realiseren van deze ambities. We gaan bestaande initiatieven verder uitbouwen, we gaan nieuwe projecten en programma’s opstarten en we gaan de samenwerking tussen organisaties verder optimaliseren. Dit preventieakkoord zorgt daarmee voor een extra impuls om de mentale en fysieke gezondheid van de inwoners van Tynaarlo te verbeteren. Op basis van gesprekken met inwoners, de startbijeenkomst en sessies met verschillende werkgroepen zijn thema’s aangewezen en uitgewerkt. We hebben daarbij gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens en advies van GGD Drenthe. In Tynaarlo gaan we specifiek inzetten op 3 thema’s:

  1. Verantwoord Middelengebruik (met aandacht voor overmatig alcoholgebruik en roken)
  2. Gezond Gewicht (met aandacht voor leefstijl, onder- en overgewicht)
  3. Mentaal Welbevinden (met aandacht voor eenzaamheid en mentale druk bij jongeren en eenzaamheid onder ouderen)

Wie zijn we? We doen dit samen en iedereen kan een bijdrage leveren. Naast diverse inwoners en vertegenwoordigers van inwonersorganisaties, zijn o.a. de volgende partijen betrokken bij het lokaal preventieakkoord Tynaarlo: Drenthe Gezond, Fysiotherapiepraktijk Klein, GGD Drenthe, Huisartsenpraktijk Nieuwe Rijksweg in Vries en Mees in Zuidlaren, Icare, Jongerenraad Tynaarlo, Kerngroep Lokaal Sportakkoord Tynaarlo, Lentis, Neie Noaber en VNN.

Wilt u ook partner worden of heeft u vragen over het preventieakkoord, neem dan contact op met de coördinator van het akkoord, Dorien van de Kant, dvandekant@sportdrenthe.nl.

Weten wat er allemaal in het preventieakkoord staat? Onder 'Ook handig' onderaan deze pagina is het akkoord te vinden.

Uitvoeringsbudget preventieakkoord aanvragen

Voor het realiseren van de ambities uit dit akkoord heeft de rijksoverheid uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. In 2021 is er in Tynaarlo 6000 euro per thema beschikbaar. Heeft u een goed idee om de gemeente Tynaarlo een stapje verder te helpen als het gaat om gezondheid? Dien dan een aanvraag in door het formulier ‘projectaanvraag lokaal Preventieakkoord Tynaarlo’ in te vullen via https://drenthe-beweegt.nl/lpatynaarlo/ of neem contact op met Dorien van de Kant: dvandekant@sportdrenthe.nl

Ook handig