Achtergrondinformatie

De ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren is al langer onderwerp van gesprek. Hieronder nemen we u in vogelvlucht mee in de gebeurtenissen van afgelopen drie jaar.

Van focus op PBH-terrein naar plan voor hele centrum

 

Enkele jaren nadat de kaderstellende nota voor het PBH-terrein in Zuidlaren werd vastgesteld, bleek halverwege 2016 dat de projectontwikkelaar het gebied niet binnen de gestelde kaders kon ontwikkelen. Vanaf dat moment werd gekoerst op het ontwikkelen van een totaalplan voor het centrum van Zuidlaren, in plaats van de ontwikkeling van het PBH-terrein op zichzelf op te pakken. Met de aankoop van het PBH-terrein door de gemeente in 2018 kan er daadwerkelijk gewerkt gaan worden aan één plan voor het hele centrum.

Enquête 2018

In 2018 heeft Citisens in opdracht van de gemeente Tynaarlo een inwonersconsultatie uitgevoerd. Bijna 2.000 inwoners uit gemeente Tynaarlo gaven hun mening, waarvan 1.600 inwoners hebben aangegeven in de toekomst op de hoogte gehouden te willen worden en mee te willen denken over het vervolg. Dat is nog eens grote betrokkenheid. Met dank aan de mix van ingezette middelen, vormden deze deelnemers een goede afspiegeling van alle inwoners. Een terugblik op dit onderzoek:

  • De meerderheid van de inwoners is tevreden met huidige voorzieningen, voor zowel de (niet-)dagelijkse boodschappen en de horeca.
  • Inwoners associëren Zuidlaren met de termen gezellig en dorps. Ze hechten aan het karakter van hun dorp en dat element moet met herinrichting blijven.
  • Er is ruimte voor verbetering van het aanbod van supermarkten, zo is er gesproken over een discount supermarkt (zoals een Aldi of een Lidl) en dat de huidige supermarkten meer ruimte zouden moeten krijgen.
  • De meeste inwoners willen de parkeermogelijkheden uitbreiden, bijvoorbeeld op de Brink.
  • De Stationsweg wordt door veel inwoners als te druk ervaren, vooral vanwege de hoeveelheid vrachtverkeer, en deze verkeersdrukte moet vermindert worden.
  • Inwoners waarderen de huidige functie van de Brink, die vooral wordt gezien als evenementen- en marktlocatie.

De resultaten kunt u inzien bij de downloads.

Onderzoeken naar supermarkten op PBH-terrein

In opdracht van de gemeente bracht Broekhuis Rijs advisering in 2017 advies uit over wat het voor het centrum van Zuidlaren zou betekenen als er op het PBH-terrein meerdere supermarkten zouden komen. De ondernemersvereniging in Zuidlaren heeft hierop zelf advies ingewonnen bij het bureau DTNP. Beide rapporten vindt u bij de downloads.

Een sfeerimpressie van het centrum van Zuidlaren

1 / 6