Zuidlaardermarkt


Ieder jaar op de derde dinsdag van oktober wordt de Zuidlaardermarkt gehouden. In 2020 op dinsdag 20 oktober. Europa's grootste paardenmarkt, met een grote kermis en een vier kilometer lange warenmarkt. Bent u een paardenliefhebber, of houdt u gewoon van een gezellig dagje uit? Dan moet u écht eens een kijkje komen nemen, want de Zuidlaardermarkt is een hele belevenis!

Paardenmarkt

De Zuidlaardermarkt is na ruim 800 jaar nog altijd zo sterk als een paard! Bezoekers komen uit heel Europa. Je treft er Denen, Belgen, Oostenrijkers, Italianen, Engelsen en veel Duitsers. Het is ook een markt die met zijn tijd mee gaat. Zo is er veel aandacht voor het dierenwelzijn. Voorbeelden hiervan zijn de verplaatsing van het marktterrein naar een rustiger en omheinde plek, de verkorting van de marktduur, voorzieningen op het gebied van water en voer en de extra begeleiding en toezicht op het laden en lossen van dieren.

Warenmarkt

Tijdens de Zuidlaardermarkt worden er niet alleen paarden verhandeld, maar is er ook een warenmarkt. En wat voor één... het lint met marktkramen is wel vier kilometer lang. De marktkooplui komen van heinde en verre. Bovendien kun je het zo gek niet bedenken, of je koopt het op de Zuidlaardermarkt. Van aardbeien tot zakdoeken en van klompen tot paling. En wat te denken van de échte Zuidlaarderbol.

Kermis

Op de historische grote Brink vindt u tijdens de Zuidlaardermarkt een kermis met 35 spannende attracties voor het hele gezin. Van draaimolens tot doldraaiende attracties. De kermis is vanaf de vrijdagavond voor de markt tot de woensdag erna geopend.

Hoe werkt het op de paardenmarkt?

De paardenmarkt is op de brink tussen de Zuiderstraat en 't Achterom. De aanvoer vindt 's nachts en vroeg in de ochtend plaats. Alle dieren worden bij de twee inlaatposten van het marktterrein gekeurd door een dierenarts. Na betaling van het marktgeld, kan men het terrein op om een geschikte aanbindplek te vinden. Een zogenoemde balie. Een vaste groep handelaren reserveert elk jaar een aantal balies (deze zijn voorzien van hun naam). Handelaren die zich niet vooraf melden, kunnen hun dieren aanbinden aan de vrije balies. 

De handel begint om 06.00 uur. Wanneer de handelaar een potentiële koper heeft gevonden kan hij zijn paard laten zien op de monsterbaan die hiervoor op het marktterrein is uitgezet. Een koper kan dan kijken hoe het dier loopt. Is een paard eenmaal verkocht, dan kan de kersverse eigenaar via de speciale paardenroute naar de exportkeuring (als het dier de grens overgaat) en het gebied waar de paardentrailers en veetransportwagens staan. Om 15.00 uur sluit de paardenmarkt, waarna de paarden vóór 16.00 uur van het terrein af moeten zijn.

Transport aangekochte paarden/pony's

Centraal op de paardenmarkt staat een kantoorunit waarin het secretariaat is gevestigd. Als service hangt een bord aan deze unit waarop u transporten kunt aanvragen c.q. aanbieden. U vult op een kaartje gegevens in (telefoonnummer en bestemming) en bevestigd deze aan het display. Daarnaast bestaat de mogelijkheid uw transportvraag te laten omroepen. Een transporteur voor uw dier kunnen wij uiteraard niet garanderen.

Regels op de paardenmarkt

Om de markt voor mens en dier goed te laten verlopen, moeten de handelaren zich houden aan de Wet Dieren, onze verordening op de paardenmarkten en de regels omtrent export.

De kermis is samengesteld uit attracties voor jong en oud. Ook dit jaar verwelkomen we een aantal nieuwe attracties. Een lijst met deelnemende kermisexploitanten met de attracties vindt u hieronder:

 

Lijst met attracties 2019 (PDF, 128.04 KB)

 

Openingstijden kermis

Vrijdag

van 19:00 uur tot 01:00 uur
Zaterdag van 13:00 uur tot 01:00 uur
Zondag van 13:00 uur tot 24:00 uur
Maandag tot en met dinsdag (doorlopend geopend)

van 13:00 uur tot 22:00 uur

Woensdag kindermiddag van 13:00 uur tot 18:00 uur
Woensdag van 13:00 uur tot 22:00 uur

Let op: De exploitanten kunnen besluiten om op woensdag de kermis vanaf 19:00 uur te sluiten. 

Op de warenmarkt worden alleen ambulante handelaren toegelaten. Dit zijn handelaren, die op verschillende plaatsen vanaf een marktterein hun waar (artikelen) aan de man/vrouw proberen te brengen. Het zijn eigenlijk reizende winkeliers.

Wachtlijst

Er is meer vraag naar een plek op de markt, dan dat er ruimte is. Daarnaast wil de gemeente een mooie diversiteit aan producten op de markt. Daarom werken we met een wachtlijst en kunnen we niet iedereen een plek bieden. Medio september is de markt voor ongeveer tachtig procent ingedeeld. Dan is duidelijk hoeveel meter nog beschikbaar is voor handelaren. Degene die niet toegelaten worden krijgen hiervan bericht.

Aanmelden als handelaar op de markt

Handelaren op de Zuidlaardermarkt moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook wanneer een handelaar de markt jaarlijks aandoet, moet hij ieder jaar een actueel bewijs van inschrijving bij de KvK aanleveren. Het aanmeldingsformulier met bijlagen moet vóór 1 augustus binnen zijn bij de gemeente. Aanmeldingen ontvangen op of na 1 augustus worden op de wachtlijst geplaatst. Handelaren kunnen zich alléén via het digitaal formulier aanmelden. Te laat ontvangen en onvolledige aanvragen, of aanvragen via email of brief, worden niet in behandeling genomen. Handelaren kunnen zich hier direct aanmelden. 

Alle toegelaten handelaren ontvangen een acceptgirokaart voor het marktgeld. Verder ontvangen zij een toewijzingsbrief met daarin een sector en standplaatsnummer, bijvoorbeeld sector C 106. Ongeveer 2 weken vóór de Zuidlaardermarkt worden de standplaatsen en het bijbehorende nummer op het wegdek gespoten met wegenverf. Op de dag zelf volgen de handelaren de route naar hun toegewezen sector. In de sector loodsen twee controleurs de handelaren naar hun plek. Vanaf 06.00 uur kan met de verkoop worden gestart.

Opbouw marktgeld

Vast bedrag elektra en promotie € 28,10 per standplaats
non-food € 15,00 per meter
food € 19,95 per meter
snacks € 58,95 per meter
Huurkraam € 22,00 + € 5,00 administratiekosten

 

Regels en eisen aan kramen en verkoopwagens

In het belang van de veiligheid moet er een vrije doorgang zijn voor hulpverleningsvoertuigen tussen de standplaatsen. Er mogen dus geen obstakels (rekken/bakken etc.) onder de klep, op het wegdek worden geplaatst. Ook zijschotten of zijkleden zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan om -in beperkte mate- goederen aan de klep te hangen. Wagens met een diepte van meer dan 2.90 meter mogen geen plaatsnemen op het marktterrein.

Na het succes van voorgaande jaren wordt ook dit jaar een landbouwshow gehouden tijdens de Zuidlaardermarkt. Dealers presenteren hun tractoren en landbouwmachines op de brink (tussen de Marktstraat en de Brink Zuidzijde). De landbouwshow is een mooie aanvulling op de Zuidlaardermarkt. Het is een opvolger van de traditionele landbouwbeurs, die in 2006 voor de laatste keer werd gehouden in de Prins Bernhardhoeve. De landbouwshow is te bezoeken tijdens de Zuidlaardermarkt van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Het is bijna de hele week feest rondom de Zuidlaardermarkt. Er is van alles te beleven in het dorp. De opening van de kermis, een hardloopwedstrijd, kinderactiviteiten, vuurwerk, een muziekpodium, live muziek in veel horecagelegenheden en op de (koop)zondag straattheater.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door de Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt (SEZ)

In het kader van de Openbare Orde en Veiligheid is het niet toegestaan, dat paarden of pony’s via de warenmarkt worden aangevoerd of afgevoerd. Deze vermenging met de bezoekersstroom is onwenselijk!

Parkeer voortaan uw transportmiddel in de directe omgeving van de paardenmarkt. Zie het kaartje met de route en parkeergelegenheden.

wegenkaart parkeren transport Zuidlaardermarkt

Ook handig

  1. Exportkeuring
  2. Verordening op de paardenmarkten
  3. Stichting Evenementen Zuidlaardermarkt (SEZ)
  1. Kermisverhuurvoorwaarden zuidlaardermarkt 2019 (pdf, 206.51 KB)
  2. Plattegrond zuidlaardermarkt 2019 (pdf, 1.17 MB)
  3. folder Zuidlaardermarkt.pdf (pdf, 913.83 KB)