Woonwijk achterzijde PBH

Op de achterzijde van de voormalig Prins Bernhardhoeve wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Strootman Landschapsarchitecten ontwerpt hiervoor het plan.

De eerste stap: een stedenbouwkundig programma van eisen

Als eerste stap is de ontwikkelrichting vertaald in een zogenoemd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Kort gezegd is dat het spelregelboekje dat we gebruiken om daarna het concrete ontwerp en het bestemmingsplan te maken.

Voor de nieuwe woonwijk is het SPvE inmiddels klaar. Met daarin in hoofdlijnen de uitgangspunten voor de nieuwe wijk. Denk aan het aantal en het soort woningen, hoe we om willen gaan met verkeer en parkeren en een thema als duurzaamheid.

De Klankbordgroep Zuidlaren

We vinden het belangrijk om ook inwoners en belanghebbenden bij het uitwerken van de plannen te betrekken. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de Klankbordgroep Zuidlaren, die uit een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden en inwoners van Zuidlaren bestaat, maar de afgelopen maanden heeft iedereen op het SPvE kunnen reageren.

Het College van B&W heeft de binnengekomen reacties van de klankbordgroep en anderen bestudeerd, wat tot aanpassingen van het SPvE heeft geleid. Inmiddels is het SPvE voor besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Die neemt hier binnenkort een besluit over.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad behandelt het SPvE naar verwachting in november 2021. Als de raad akkoord gaat, wordt het SPvE de basis voor het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan.

Het is de bedoeling dat belanghebbenden en belangstellenden ook bij de ontwikkeling van die plannen meedenken, net als ze gedaan hebben bij de ontwikkeling van het SPvE.

Meer informatie over het vervolgproces en het participatieproces volgt hier binnenkort.

Keuze naam

De inwoners van Zuidlaren konden de naam voor de nieuwe woonwijk kiezen. Ze hadden daarbij de keuze tussen de namen Laarhove en De Lodewijk. Laarhove heeft gewonnen.

De dorpsbewoners hebben afgelopen winter (2020-2021) de mogelijkheid gehad om een naam in te sturen. Uit de ingezonden namen heeft het college van B&W, na een advies van de straatnamencommissie, de twee namen geselecteerd.

Zie hieronder meer over De Lodewijk en Laarhove.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden van de voortgang en ontwikkelingen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief en vul het aanmeldformulier in.

Laarhove heeft de verkiezing van de naam voor de nieuwe woonwijk op het PBH-terrein in Zuidlaren gewonnen, zeer overtuigend zelfs. Vanaf het begin nam de naam een forse voorsprong op De Lodewijk om die niet meer uit handen te geven, en uiteindelijk met 80% van de stemmen te winnen.

Ruim tweehonderd mensen hebben aan de verkiezing meegedaan.

Inwoners van Zuidlaren hadden in totaal 63 suggesties voor een naam ingediend, waaruit B&W na advies van de straatnamencommissie Laarhove en De Lodewijk hadden gekozen. En Laarhove dus nu de winnaar is geworden.Laarhove

De straatnamencommissie zegt over de naam Laarhove dat hij aan de rijke historie en ruimtelijke kwaliteit van de plek en haar omgeving refereert. “De naam roept een brede, stijlvolle associatie op waaronder het beeld van een mooie landelijke woonomgeving. In de straatnaamgeving zijn kansen om de toevoeging hove, hoeve of hof toe te passen mits dit logisch bij de woonomgevingen past.”

 

Ook handig