Kinderopvang

Leren spelen en spelend leren is voor ieder jong kind van belang. Dat kan thuis, op de peuteropvang, op het kinderdagverblijf of bij een gastoudergezin. Een overzicht van opvangorganisaties vindt u in de digitale gemeentegids in de rubriek 'kinderen, jeugd & jongeren'.

Direct naar de digitale gemeentegids

Er zijn in onze gemeente twee opvangvormen:

  • Kinderopvang: Kinderdagverblijf (KDV), BuitenSchoolseOpvang (BSO) en gastouderschap. Het opvangen en verzorgen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wanneer beide ouders werken of een opleiding volgen (52 weken per jaar).
  • Peuteropvang: Peuteropvang biedt activiteiten voor peuters van 2 tot 4 jaar gericht op spelen, ontmoeten en ontwikkelen. De opvang bereidt ook voor op het onderwijs en kan ook gecombineerd worden met kinderopvang.

Voor adressen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang kunt u in de digitale gemeentegids kijken. Voor meer informatie over diensten, ouderbijdrage en de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met de betreffende kinderopvangorganisatie. Alle centra staan ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier kunt u alle locaties vinden die binnen de gemeente geregistreerd zijn.

Kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst

Als u werkt, kunnen uw kinderen naar de kinderopvang. Dat kost geld. Gaan uw kinderen naar geregistreerde kinderdagverblijven, peuteropvang of gastouders? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Of en hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie en kunt u een proefbereking maken.

Gemeentelijke subsidie voor peuteropvang

Indien u geen inkomen heeft uit werk of alleenverdiener bent, kunt u in aanmerking komen voor subsidie van de gemeente voor peuteropvang. Voor meer informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente Tynaarlo via 0592- 266 662. U dient wel altijd een eigen bijdrage te betalen. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen.

Heeft u wél recht op kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, maar gaan uw kinderen niet naar de kinderopvang? Dan kunt u ook alleen peuteropvang afnemen. In dat geval komt u echter niet aanmerking voor gemeentelijke subsidie.

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u de gemeente waarin u de opvang hebt vragen of u mag starten. Wanneer u voldoet aan de wettelijke eisen zet de gemeente uw kinderopvangorganisatie in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hiermee wordt uw kinderopvangorganisatie als erkend kindercentrum geregistreerd in het LRK. En mag u starten.

U kunt het ingevulde aanvraagformulier opvragen op de website van de rijksoverheid. Het aanvraagformulier kunt u sturen naar:
Gemeente Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vraag voor exploitatie worden in 2021 de volgende leges (kosten) in rekening gebracht:

  • Aanvraag exploitatie kindcentrum (dagopvang en/of buitenschoolse opvang) € 931,60
  • Aanvraag exploitatie gastouderbureau en/of gastouder € 415,65

Ook handig