Nieuwsbericht Grote betrokkenheid inwoners bij centrum Zuidlaren

Gepubliceerd op: 06 maart 2018

Inwoners zien een herontwikkeling van het centrum van Zuidlaren wel zitten, mits er geen afbreuk gedaan wordt aan het karakter van het dorp. Dat is één van de belangrijkste resultaten uit het draagvlakonderzoek centrumontwikkeling Zuidlaren die vandaag werden gepresenteerd aan de gemeenteraad. De presentatie vindt u hier.

Het college van burgemeester en wethouders liet het onderzoek uitvoeren onder inwoners naar de vraag 'wat is goed voor Zuidlaren'. Wat vinden inwoners belangrijk? En waar moet de gemeente rekening mee houden wanneer ze de plannen voor Zuidlaren verder uitwerkt? Inwoners konden hun mening geven over allerlei onderwerpen, zoals parkeren, winkelaanbod, groen, verkeer en karakter van het centrum.

Uitkomsten op hoofdlijnen
Inwoners zijn betrokken en zien ruimte voor verbetering
De betrokkenheid van inwoners bij de toekomst van het centrum is groot. Ruim 1.900 mensen vulden de enquête in en zeventig procent van hen geeft aan mee te willen blijven denken in het vervolgtraject. Men is tevreden met de huidige voorzieningen en zien tegelijkertijd mogelijkheden tot verbeteringen. Hierbij is het volgens de deelnemers aan het onderzoek belangrijk dat het dorpse karakter behouden blijft.

Supermarkten zouden meer ruimte moeten krijgen
75 procent van de respondenten geeft aan dat de supermarkten in het centrum meer ruimte zouden moeten krijgen. Verder wordt een discounter-supermarkt zoals bijvoorbeeld Aldi of Lidl het meest genoemd (69%) als een voorziening die nog ontbreekt in het centrum. Bijna tachtig procent van de respondenten geeft ook aan een discounter te bezoeken, als deze in het centrum aanwezig is. Ten slotte geven de deelnemers aan dat er zorgvuldig gekeken moet worden naar het effect van meerdere grote supermarkten op het karakter van het dorp en het winkelaanbod.

Aandacht voor parkeren in het centrum en verkeer Stationsweg
Zestig procent van de inwoners ervaart een tekort aan parkeerruimte in het centrum van Zuidlaren. Daarnaast vindt de helft van de inwoners de Stationsweg onveilig. Zij vinden de weg 'te druk'. Vooral vanwege het vrachtverkeer. Deelnemers vinden overigens niet dat het autoverkeer helemaal uit het centrum moet verdwijnen.

Overeenkomsten met ontwikkelrichting college B&W
Volgens wethouder Hofstra zijn de uitkomsten van het onderzoek een duidelijke ondersteuning van de ontwikkelrichting van het college. "Doel is om de lokale economie en het centrum te versterken, het woningaanbod uit te breiden, het parkeren en de verkeersafwikkeling rondom de Stationsweg, De Millystraat en de Brink te optimaliseren. Als we in staat zijn om dat te doen met respect voor het beschermd dorpsgezicht, binnen het gewenste beeldkwaliteitsniveau en passend bij het karakter van Zuidlaren, dan kunnen we rekenen op draagvlak van onze inwoners."

Vervolgtraject
Met het draagvlakonderzoek heeft de gemeente zijn inwoners voor de eerste keer om hun mening over de ontwikkeling van het centrum gevraagd. Hofstra vertelt dat het nu nog niet duidelijk is hoe de inwoners in het vervolgtraject betrokken worden. "Dat is aan een volgende gemeenteraad en een nieuw college. Maar ik vind dat we de grote betrokkenheid en het enthousiasme van onze inwoners met beide handen moeten aangrijpen. Zo werken we samen aan een totaalplan voor de centrumontwikkeling van Zuidlaren."

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land