Gemeenten werken aan verbeterde dienstverlening voor hulpmiddelen in de WMO

Het televisieprogramma “Kassa” heeft op zaterdag 12 oktober aandacht besteed aan problemen in de hulpmiddelenzorg. Ook de hulpmiddelenleverancier voor de Noord- en Midden-Drentse gemeenten werd in dit programma genoemd.

Dit is een gezamenlijk bericht van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo. Hierin geven we u informatie over de situatie in onze gemeenten.

Samenwerken aan verbetering

De Noord- en Midden-Drentse gemeenten stellen eisen aan de levering van hulpmiddelen en de verleende service. Daarover zijn we regelmatig met onze leverancier in gesprek. Het gaat dan bijvoorbeeld over de snelheid van het leveren van hulpmiddelen, de kwaliteit en over het proces van leveren. Gezien de laatste ontwikkelingen rondom hulpmiddelen is er nu vaker overleg. Doel is om gezamenlijk tot verbeteringen te komen.

Wat betekent dit voor u?

Het kan zijn dat u als inwoner van onze gemeente hiermee te maken krijgt. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als u een hulpmiddel heeft aangevraagd en dit (nog) niet of (veel) later heeft ontvangen. Of er is reparatie of onderhoud aan uw hulpmiddel nodig is en de uitvoering daarvan duurt langer dan u zou mogen verwachten.

Heeft u vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over uw eigen situatie, dan kunt u op de gebruikelijke wijze contact opnemen met uw contactpersoon bij het sociaal team.