Rioolheffing


Is uw woning of bedrijfspand direct of indirect aangesloten op het riool? Dan betaalt u rioolheffing. Met dat geld onderhoudt de gemeente de riolering. U krijgt hiervoor jaarlijks een aanslag. Op de aanslag staan ook de andere gemeentebelastingen die u moet betalen.

Kosten

Het tarief is afhankelijk van het aantal kubieke meter water dat u verbruikt. Die gegevens staan op de eindafrekening van het waterbedrijf die u jaarlijks ontvangt. Wanneer u uw pand verkoopt of verhuist naar een andere gemeente ontvangt u van ons een verminderingsnota voor de resterende maanden van dat jaar.

Rioolheffing 2018
Kubieke meters Vaste kosten Bijkomende kosten
0 tot 350 m3 € 165,87 -
351 tot 900 m3 € 330,83 -
901 tot 10.000 m3 € 330,83 € 100,45 voor elke 100 m3 boven de 900 m3
10.001 tot 20.000 m3 € 9.491,18 € 83,99 voor elke 100 m3 boven de 10.000 m3
20.000 m3 of meer € 18.077,16 € 65,87 voor elke 100 m3 boven de 20.000 m3

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Op de website van het Noordelijk Belastingkantoor vindt u hier meer informatie over en kunt u de kwijtschelding direct aanvragen

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel nog een betalingsregeling treffen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0592 - 266 662.