OZB belasting


Heeft u een eigen woning, een perceel grond of een bedrijfspand, zoals een winkel of kantoor? Of bent u gebruiker van een bedrijfspand? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente. De WOZ-waarde (waardering onroerende zaken) van uw pand bepaalt hoe hoog die belasting is. Deze WOZ-waarde stelt de gemeente jaarlijks vast. Op de aanslag van de gemeentelijke belastingen die u ieder jaar van ons krijgt, vindt u deze WOZ-beschikking. U kunt de WOZ-waarde van uw huis of pand ook online bekijken. Zorg er voor dat u het aanslagnummer (staat op bankafschrift en op de papieren aanslag) bij de hand heeft.

Aanslag digitaal ontvangen?

Wilt u voortaan uw WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen? Dat kan, de gemeente is aangesloten op MijnOverheid. Log in met uw DigiD op MijnOverheid en geef bij instellingen aan dat u post van de gemeente Tynaarlo digitaal wilt ontvangen via de Berichtenbox. Vanaf 2019 ontvangt u deze dan alleen digitaal.

WOZ-waarden van woningen in uw buurt inzien

Sinds 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar en via een kaart in te zien op het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid.

OZB tarieven 2018
Soort pand Soort belasting Percentage
Woning Eigenarenbelasting 0,1117%
Bedrijfspand Eigenarenbelasting 0,1471%
Bedrijfspand Gebruikersbelasting 0,0943%

 

Rekenvoorbeeld

Voor een woning:
Stel: de waarde van een woning is € 190.000
De eigenaar betaalt dan: € 190.000 x 0,1117% = € 212,23 OZB

Voor een bedrijfspand:
Stel: de waarde van een bedrijf is € 251.000

  • De eigenaar betaalt dan: € 251.000 x 0,1471% = € 369,22 OZB
  • De gebruiker betaalt dan: € 251.000 x 0,0943% = € 236,69 OZB

Ook handig

  1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor