Afvalstoffenheffing


De gemeente zorgt voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing. U krijgt hiervoor vier keer per jaar een kwartaalnota. Hierop brengen wij het het vastrecht, de ingezamelde kilo's afval en het aantal kilo's dat u bij de milieustraat inlevert in rekening.

Voor het ophalen van het vuilnis betaalt u een vast bedrag (vastrecht). Daar bovenop betaalt u per kilo aangeboden afval. In de tabel hieronder ziet u een overzicht van de kosten.

Kosten afvalinzameling
Omschrijving Kosten
Vastrecht € 22,00 per kwartaal
Restafval (grijs) € 0,23 per kilo
GFT-Afval (groen) € 0,09 per kilo
Plastic, drankkarton en blik (PMD) gratis
Betaald veld milieustraat € 0,14 per kilo

 

Bij verhuizing is de datum van uitschrijving uit de gemeente (Basisregistratie personen) bepalend voor de eindfacturering. Na die datum kunt u geen gebruik meer maken van uw afvalcontainers en milieupas. Wilt u hier nog wel gebruik van maken, bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat of een alleenstaand familielid is overleden, dan kunt u dit telefonisch aanvragen bij de gemeente via 0592 - 266 662.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Misschien komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Op de website van het Noordelijk Belastingkantoor vindt u hier meer informatie over en kunt u de kwijtschelding direct aanvragen

Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kunt u eventueel nog een betalingsregeling treffen. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente via 0592 - 266 662.

Ook handig

  1. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor