Bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan Eelderwolde Ter Borch

Vanaf vrijdag 18 maart ligt bij de gemeente het ontwerp voor het bestemmingsplan "Eelderwolde Ter Borch" zes weken ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen een zienswijze op het plan geven.

Het plangebied bestaat onder meer uit:
- de woongebieden het Groene Lint, de Tuinwijk en de Waterwijk (inclusief Garmpoleiland);
- het volkstuinencomplex Bruilweering en de noordelijk daarvan gelegen kwekerij;
- het nog te realiseren bedrijventerrein;
- het noordelijke deel van het Entreegebied (Borchkwartier, MFC Kindcentrum, VNN en nog te realiseren zorggebouw);
- de boerderij Madijk 1.

Niet tot het bestemmingsplan behoren de te bouwen supermarkten, de woningen in het Entreegebied van de wijk en het woongebied de Rietwijk (waar op dit moment volop wordt gebouwd).

Wat houdt de actualisatie in?
De gemeente wil in het nieuwe bestemmingsplan vooral het bestaande gebruik van de grond (en de bebouwing) juridisch vastleggen. Het nieuwe plan is gebaseerd op het vorige bestemmingsplan Ter Borch en de uitwerkingsplannen voor het Groene Lint, de Tuinwijk en de Waterwijk, en bevat de bouwrechten van die plannen.

Het plan bevat geen wijzigingen van de in de wijk te bouwen woningen. Ook de welstandsregels van de verschillende beeldkwaliteitsplannen veranderen niet. Een van de weinige (kleine) wijzigingen is dat op het bedrijventerrein ook bedrijfswoningen worden toegestaan.

Kom het ontwerp-bestemmingsplan inzien!
Zoals gezegd, het plan ligt met ingang van vrijdag 18 maart 2016 gedurende zes weken in het gemeentehuis ter inzage, Kornoeljeplein 1 te Vries. Iedere belangstellende kan in die periode het ontwerp zonder afspraak inzien tijdens de openingstijden van het Team Publiekszaken. Voor openingstijden zie www.tynaarlo.nl. Buiten deze openingstijden is inzage na telefonische afspraak mogelijk. Het is ook mogelijk om het bestemmingsplan digitaal te bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site met identificatienummer NL.IMRO.1730.BPTerBorch2016EW-0301.

Zienswijze?
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan iedereen een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan schriftelijk ter kennis brengen aan de gemeenteraad van Tynaarlo, postbus 5, 9480 AA te Vries. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken om mondeling te reageren. Nadere informatie: team fysiek Beleid van de gemeente, telefoonnummer 0592 – 266 662.

  • Soort bekendmaking:bestemmingsplan
  • Publicatiedatum:17 maart 2016

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land