Overlijden aangeven


Wanneer iemand is overleden, geeft de begrafenisondernemer dat meestal aan bij de gemeente. Maar als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen.

Doet u zelf de aangifte, dan heeft u de volgende stukken nodig:

  • verklaring van de arts of lijkschouwer. Deze bestaat uit de verklaring van overlijden en de doodsoorzaakverklaring;
  • aangifteformulier van overlijden;
  • geldig legitimatiebewijs van uzelf;
  • geldig legitimatiebewijs van de overledene;
  • eventueel het trouwboekje.

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost €13,40.

De Wet schrijft voor dat een begrafenis of crematie uiterlijk op de zesde werkdag na overlijden moet plaatsvinden. Maar er kunnen zich situaties voordoen waardoor dit niet lukt.

In dat geval moet u uitstel van begraven of crematie aanvragen vóór de 6e werkdag na het overlijden. Dat kunt u doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene op dat moment verblijft.