Regeling Frisse Doorstart 2022

Heeft u (of de organisatie waarvoor u actief bent) na de pandemie zin om weer iets te organiseren? Maak dan gebruik van de regeling Frisse Doorstart. U kunt een aanvraag indienen voor deze regeling tot 15 december 2022. En de activiteit moet plaatsvinden vòòr 1 juni 2023.

Direct een activiteit voorstellen

Aanleiding voor de regeling

Voor veel inwoners, verenigingen en organisaties is het na de coronaperiode een uitdaging hun activiteiten weer te hervatten. Daarom stellen de provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo geld beschikbaar. Dit om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het stimuleren van het actieve leven na de coronamaatregelen.

Een activiteit organiseren

Onze eigen cultuur- en buurtsportcoaches, jongerenwerkers en buurtwerkers beoordelen de voorstellen in onze gemeente. Zij proberen een aantrekkelijk programma te maken, waar zoveel mogelijk inwoners aan mee kunnen doen.

Voorbeelden van activiteiten die passen bij Frisse Doorstart

  • Een startfeest, een vrijwilligersbijeenkomst of een ontmoeting met leden.
  • Een straatfeest, voetbaltoernooi, workshops of speurtocht in uw buurt of dorp.     
  • Activiteiten voor inwoners of leden van uw vereniging die het moeilijk hebben gehad zoals ouderen, inburgeraars of mensen met een beperking.

Daarbij is het goed om na te gaan of u een evenementenvergunning nodig heeft.

Belangrijk

  1. Wilt u iets organiseren, vul dan dit formulier in
  2. Alleen rechtspersonen kunnen een voorstel indienen
  3. Voorstellen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en aansluitend bij de variatie van de activiteiten op het gebied van welzijn, sport en cultuur en binnen de verschillende doelgroepen en kernen.
  4. Voorstellen worden in behandeling genomen zolang het budget Frisse Doorstart niet wordt overschreden.
  5. Uit uw aanvraag moet blijken wat de relatie met corona is (motivatie).
  6. U dient een financiële goedkeuring van de gemeente binnen te hebben, voorafgaand aan de activiteit

Voor alle activiteiten geldt dat deze moeten voldoen aan de geldende coronavoorschriften. Daarnaast is het ook altijd goed om na te gaan of u een evenementenvergunning nodig heeft.