Regeling Frisse Start

We komen steeds dichterbij de situatie die we voordat corona zijn intrede deed normaal vonden. Heeft u (of de organisatie waarvoor u actief bent) ook zo’n zin om weer eens iets te organiseren? Om samen een vliegende start te maken en inwoners in zijn algemeenheid, uw verenigingsleden of vrijwilligers te inspireren weer actief te worden? Maak dan gebruik van de regeling Frisse Start.

Direct een activiteit voorstellen in Vries, Eelde-Paterswolde of Zuidlaren

Aanleiding voor de regeling

We zijn als gemeente trots op de hulp die inwoners elkaar boden en de spontane acties die ontstonden om mensen die het zwaar hadden een hart onder de riem te steken. Tegelijkertijd zien wij natuurlijk ook dat het voor veel inwoners, verenigingen en organisaties nu een uitdaging is om hun activiteiten weer te hervatten. Daarom stellen de provincie Drenthe en wij als gemeente geld beschikbaar om activiteiten te organiseren die gericht zijn op het stimuleren van het actieve leven na de coronamaatregelen.

Een activiteit organiseren in Zuidlaren, Vries of Eelde-Paterswolde

Onze eigen cultuur- en buurtsportcoaches, jongerenwerkers en buurtwerkers beoordelen de voorstellen voor de drie grote kernen in onze gemeente. Zij proberen een aantrekkelijk programma te maken, waar zoveel mogelijk inwoners aan mee kunnen doen. Uw voorstel voor de organisatie van een activiteit in Zuidlaren, Vries of Eelde-Paterswolde kunt u via het online formulier indienen.

Een activiteit organiseren in de kleinere dorpen

De dorpsbelangenverenigingen van de kleinere dorpen hebben een eigen budget Frisse Start waarover zij de regie voeren. Wilt u hier iets organiseren? Neem dan contact op met de betreffende dorpsbelangenvereniging. Een overzicht met contactgegevens vindt u onderaan deze pagina in het uitklapmenu.

Voorbeelden van activiteiten die passen bij Frisse Start

  • Activiteiten van verenigingen en organisaties zoals bijvoorbeeld een startfeest, vrijwilligersbijeenkomst, ontmoeting met leden of een schoonmaakactie.
  • Activiteiten in uw buurt, wijk of dorp zoals bijvoorbeeld een straatfeest, voetbaltoernooi, workshops, filmavond, vossenjacht, speur/puzzeltochten of samen koken.      
  • Activiteiten voor inwoners of leden van uw vereniging die het moeilijk hebben gehad zoals bijvoorbeeld ouderen, jongeren, inburgeraars of statushouders, mensen met een beperking of gezondheidsprobleem.

Belangrijk

  1. Wilt u iets organiseren in één van de 3 grote kernen vul dan het formulier in.
  2. Wilt u iets organiseren in één van de kleine kernen neem dan contact op met de betreffende Dorpsbelangenvereniging (zie het uitklapmenu onderaan deze pagina).
  3. Alleen rechtspersonen kunnen een voorstel indienen
  4. Voorstellen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en passend binnen het programma voor de betreffende kern.
  5. Voorstellen worden in behandeling genomen zolang het budget Frisse Start niet wordt overschreden.

Voor alle activiteiten geldt dat deze moeten voldoen aan de geldende coronavoorschriften. Daarnaast is het ook altijd goed om na te gaan of u een evenementenvergunning nodig heeft.

Dorpsbelangenvereniging

Contact

Belangenvereniging Donderen

secretaris@donderen.nl

Belangenvereniging Schoolkring Zeijen

dienekekroeze@gmail.com

Dorpsbelangen De Groeve

dorpsbelangen@degroeve.net

Vereniging Dorpsbelangen Bunne, Winde, Bunnerveen

dorpsbelangenbwb@gmail.com

Vereniging Dorpsbelangen Midlaren

secretaris@midlaren.net

Vereniging Dorpsbelangen Oudemolen

dorpsbelangenoudemolen@gmail.com

Vereniging Dorpsbelangen Taarlo

dorpsbelangentaarlo@gmail.com

Vereniging Dorpsbelangen Tynaarlo

tynaarlodorpsbelangen@gmail.com

Vereniging Dorpsbelangen  Yde/De Punt

dorpsbelangen@ydedepunt.com

Vereniging Dorpsbelangen Zeegse

dorpsbelangen.zeegse@gmail.com

Vereniging Dorpsbelangen Zuidlaarderveen

secretaris.dorpsbelangen@gmail.com

Bewonersvereniging Eelderwolde

voorzitter@bewonersvereniging-terborch.nl