Europees Parlement


Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nederlanders ontvangen automatisch een stempas voor deze verkiezingen. Wilt u als EU-burger in Nederland stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement? Dan moet u zich laten registreren als kiezer bij uw woongemeente. Eind februari 2019 vindt u hier een formulier waarmee u zich kunt registeren.

 • U ontvangt een stempas als u op 9 april 2019 in de gemeente Tynaarlo woont (ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen).
 • U moet 18 jaar of ouder zijn om te kunnen stemmen.
 • U kunt stemmen als u de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie.

Wilt u als EU-burger stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement dan moet u zich uiterlijk 9 april 2019 laten registreren als kiezer in Nederland.

Heeft u zich bij de vorige verkiezingen van het Europees Parlement al geregistreerd als kiezer? Dan hoeft u dit niet nog een keer te doen.

Heeft u zich nog niet geregistreerd, dan kunt u zich op twee manier laten registreren als kiezer:

 1. Digitaal, via de website
  U kunt zich tot en met dinsdag 9 april digitaal registreren als kiezer. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Deze optie is beschikbaar vanaf 26 februari 2019.
 2. Schriftelijk, via e-mail of per post
  U kunt zich tot en met dinsdag 9 april schriftelijk registreren als kiezer via een formulier. Het formulier is beschikbaar vanaf 26 februari 2019.

  Het formulier stuurt u naar de gemeente waar u woont. Dit kan per e-mail aan
  verkiezingen@tynaarlo.nl, of per post. Het formulier moet uiterlijk op 9 april door de gemeente zijn ontvangen.

 1. U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 24 mei 2014 of later vermeld staan. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
 2. Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid. U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in.
 3. U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.
 4. Op het stembureau staat een stembus. U stopt uw stembiljet in deze stembus.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt gemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.   

De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten.

U ontvangt de kandidatenlijsten per post, uiterlijk op maandag 20 mei 2019.

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u voor de verkiezingen van het Europees Parlement stemmen vanuit het buitenland. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij de gemeente Den Haag.

Woont u in het buitenland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten)? En staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Dit doet u bij de gemeente Den Haag. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.