Westlaren klaar voor de toekomst!

Uitstel start werkzaamheden

De werkzaamheden in Westlaren lopen vertraging op. Dit heeft te maken met de vertraging van de start van de nutsbedrijven en door de stikstofproblematiek. Op dit moment is de planning dat de nutsbedrijven (WMD en Enexis) in week 35 gaan starten met hun werkzaamheden (onder voorbehoud). Ongeveer 3 tot 6 maanden na de start van de nutsbedrijven kan de gemeente beginnen met de werkzaamheden. Verwachting is dan ook dat begin 2024 de werkzaamheden van de gemeente van start gaan. Dit alles hangt af van de start van de nutsbedrijven en de stikstofberekeningen. Zodra er duidelijkheid is over de planning ontvangen wijkbewoners een uitnodiging per post voor een inloopavond. Berichtgeving gaat via westlarenklaarvoordetoekomst.nl en tynaarlo.nl

De komende jaren is de wijk Westlaren het toneel van grootschalige verbeteringen. Zo wordt de riolering vervangen, komt er een nieuw netwerk van kabels en leidingen en wordt de openbare ruimte toekomstbestendig gemaakt.

Op westlarenklaarvoordetoekomst.nl informeren wij u over dit project, zoals de planning van de werkzaamheden en wat dit voor u als bewoner van de wijk betekent. De informatie wordt gedurende het project aangevuld.