Programma Duurzaamheid

Is dit beeld toekomstmuziek? ‘Helemaal niet!’ zegt Oetra Gopal, wethouder duurzaamheid. “Zeker niet als je ziet hoeveel initiatief er in onze Tynaarlose samenleving zit. Er is veel kennis, betrokkenheid en creativiteit bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat heeft al geleid tot veel initiatieven, klein en groot. Ook onze gemeenteraad is heel ambitieus op dit punt. Als wethouder wil ik die ambitie omarmen en ruimte geven. Want we moeten het samen doen.”

Het programma duurzaamheid is in oktober 20202 vastgesteld. Het belangrijkste doel in het programma duurzaamheid is het verminderen van de uitstoot van CO2. In 2030 met 49 procent ten opzichte van 1990. In 2050 zelfs 95 procent minder. Dat is vastgelegd in het Nationaal Klimaatakkoord. Broeikasgassen zoals CO2 zorgen ervoor dat de aarde opwarmt en dat heeft grote gevolgen voor het klimaat. “Bij alle activiteiten vragen we ons dus af welke CO2-effecten het heeft”, aldus Gopal.

Het programma bestaat uit vijf aandachtsgebieden, ofwel pijlers. Samen zorgen ze ervoor dat Tynaarlo verder verduurzaamt. Voor iedere pijler is een ambitie geformuleerd voor 2030 en 2050 met daaraan een activiteitenplan gekoppeld voor de komende twee jaar. Gopal: “Op deze manier hebben we het grote, ingewikkelde klimaatvraagstuk vertaald naar de Tynaarlose situatie. Met een ambitie op de lange termijn, maar ook realistische en haalbare doelen op de korte termijn.”