Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Ondernemers en vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld sport, kunst en cultuur) die verplicht zijn het coronatoegangsbewijs (CTB) van hun bezoekers te controleren, konden in december 2021 een financiële tegemoetkoming hierin aanvragen bij de gemeente. Tynaarlo kreeg hiervoor €68.000 van de Rijksoverheid.

De aanvraagtermijn is inmiddels verstreken. De aanvragen worden op dit moment behandeld en beoordeeld. Binnenkort ontvangen de aanvragers bericht over de afhandeling van hun aanvraag.

Geld verdelen tussen ondernemers en vrijwilligersorganisaties

Voor de ondernemers kwam €45.000,- beschikbaar. En daarmee bleef er €23.000 over voor vrijwilligersorganisaties, vertelt burgemeester Marcel Thijsen. “Dat lijkt misschien scheef, maar voor onze ondernemers gaat het om hun boterham. En ze beschikken doorgaans niet over vrijwilligers die voor hun de toegangscontrole verzorgen. Bovendien houden de ondernemers in onze gemeente zich goed aan de maatregelen die het Rijk voorschrijft, terwijl de effecten voor hun persoonlijk groot zijn. Daar heb ik ontzettend veel respect voor.”

Het college van B&W weet dat het ondernemers en vrijwilligersorganisaties met het geld uit Den Haag niet volledig kan ontzorgen. “De bijdrage is een steuntje in de rug”, aldus Thijsen. “Bijvoorbeeld voor de aanschaf van materialen, een gebaar naar de ondernemers die extra handelingen moeten verrichten, of voor de verzorging van vrijwilligers.”

Aanvragen voor ondernemers

Ondernemers die te maken hebben met de verplichte toegangscontrole kunnen eenmalig een bedrag van €750 aanvragen. Zij konden de aanvraag tot en met 31 december doen. Hierbij geldt op=op en het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvragen voor vrijwilligersorganisaties

Om het geld zo eerlijk mogelijk te verdelen over de vrijwilligersorganisaties is gekeken naar het ledenaantal. Want hoe groter de organisatie, hoe meer werk er aan de toegangscontrole kleeft.

  • Vrijwilligersorganisaties met meer dan 200 leden konden eenmalig een bedrag van €300,- aanvragen.
  • Vrijwilligersorganisaties met meer dan 100 leden konden eenmalig een bedrag van €200,- aanvragen.
  • Vrijwilligersorganisaties tot 100 leden konden eenmalig een bedrag van €100,- aanvragen.

Mocht de situatie zich voordoen dat niet al het geld voor vrijwilligersorganisaties wordt aangevraagd, dan vult de gemeente hiermee het beschikbare bedrag voor de ondernemers aan. Thijsen roept organisaties daarom op kritisch te kijken of de bijdrage echt noodzakelijk is. “Veruit de meesten leveren nu al goed werk. Ondanks dat het vervelend is, tijd en moeite kost, zetten zij de schouders er onder om te kunnen blijven sporten of hun hobby uit te oefenen. Dat toont de kracht van onze samenleving.”

De besturen van vrijwilligersorganisaties konden de tegemoetkoming tot en met zondag 19 december aanvragen. Ook hier geldt op=op en het geld wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Zoals gezegd voegt de gemeente het geld dat aan het eind van de aanvraagperiode nog over is, toe aan het beschikbare bedrag voor de ondernemers.

Oproep B&W leverde 30 reacties op

Het verzinnen van een eerlijke, uitlegbare oplossing was ingewikkeld. Daarom stelden B&W een open vraag aan inwoners en verenigingen om ideeën hierover te delen. Zo’n 30 mensen hebben via facebook of per mail een reactie achtergelaten. Het college wil iedereen die de moeite heeft gedaan om te reageren bedanken. Van die reacties waren er echter maar twee die B&W daadwerkelijk kon gebruiken in haar afweging: (1) werk in categorieën met vaste bedragen en (2) leg het accent op de ondernemers, want zij hebben er in hun werk het meeste last van.

Merendeel van reacties niet bruikbaar

Helaas bood het overgrote merendeel van de reacties geen bruikbaar antwoord op de vraag van B&W. Naast uitingen van onvrede over de toegangscontrole, kwamen er ook veel alternatieve bestedingsdoelen voorbij. Dit terwijl de gemeente het geld moet uitgeven aan het doel waarvoor ze het geld ontving: een tegemoetkoming aan de kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs met zich meebrengt.

Een aantal voorbeelden van die alternatieve bestedingsdoelen zijn activiteiten van een Oranjevereniging rondom de 18e verjaardag van Amalia en Koningsdag, de aanleg van speeltuinen en het plaatsen van bankjes, de opleiding van medisch personeel, het plaatsen van luchtzuivering in scholen, het openhouden van zwembad Plons in Vries, een cadeaubon voor ieder huishouden, een buitensport- en beweegplein in Vries en het nieuw leven inblazen van jeugdsozen.

Ook handig