Informatie voor ondernemers

De gevolgen van het Coronavirus raakt veel ondernemers. Daarom neemt de overheid maatregelen om ondernemers te helpen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste regelingen die de gemeente en de Rijksoverheid hebben getroffen. Via de link hieronder kunt u rechtstreeks naar het coronaloket van de KvK over de rijksmaatregelen.

Nu volgt een overzicht met de belangrijkste regelingen voor ondernemers. Klik ze aan om er meer over te lezen. In de meeste gevallen verwijzen we in die tekst direct door naar de website van de verstrekker of het aanvraagformulier.

Ondernemers in onze gemeente kunnen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen aanvragen via het team Belastingen*. Het uitstel geldt voor de duur van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd. Vul hiervoor het formulier in via de gemeentelijke belastingen website of bel naar 088-123 0900.

* Het team Belastingen is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en opereert vanuit het gemeentehuis van Aa en Hunze in Gieten.

Ondernemers in onze gemeente kunnen opschorting van gemeentelijke vorderingen aanvragen. Deze opschorting geldt voor de duur van de maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd. Dat kan via het team Belastingen*. Vul hiervoor het formulier in via de gemeentelijke belastingen website of bel naar 088-123 0900. 

* Het team Belastingen is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo en opereert vanuit het gemeentehuis van Aa en Hunze in Gieten.

Toegezegde subsidies worden uitbetaald om onvermijdelijke kosten te dekken nu activiteiten worden afgelast. Dit geldt niet enkel voor ondernemers, maar ook voor de organisatoren van evenementen. De aanvrager moet hiervoor een verzoek en een verantwoording bij ons indienen. Onze gebruikelijke subsidievoorwaarden blijven hierbij van kracht. De partijen die dat aangaat ontvangen hierover van ons als gemeente binnenkort een brief met informatie.

Ondernemers en maatschappelijke organisaties (zoals verenigingen en stichtingen) kunnen uitstel aanvragen voor de aanvraag en verantwoording van de subsidies. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de behandelend medewerker. In overleg kan een nieuwe indieningstermijn worden vastgesteld, waarbij 1 september 2020 als uiterste datum gehanteerd wordt.

Werkgevers kunnen hun medewerker(s) in dienst houden en ontvangen een tegemoetkoming van 90% van de loonsom. Deze maatregel vervangt de regeling werktijdverkorting en gaat met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 in. U kunt uw aanvraag indienen bij het UWV.

Het kabinet heeft een tijdelijke versoepelde regeling ingesteld om ondernemers (waaronder ZZP’ers) te ondersteunen. Het doel van de regeling is dat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling voorziet in inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal.

Inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen voor het aanvragen van de regeling terecht bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA). Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van de WPDA.

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen.

Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. De TOGS is aan te vragen via de website van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

De belastingdienst heeft maatregelen genomen om ZZP'ers en ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Hierbij moet u denken aan uitstel van betaling van belasting, verlaging van de voorlopige aanslag en verlaging van de invorderings- en belastingrente. U vindt de maatregelen op de website van de Belastingdienst.

Het borgstellingskrediet wordt verhoogd van 50% naar 75% waardoor banken of andere financiers makkelijker en sneller het krediet kunnen verruimen. Deze maatregel treed in werking met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij hun eigen kredietverstrekker/bank.