Gemeentelijke dienstverlening

De dienstverlening vanuit onze gemeente blijft zoveel mogelijk en met de nodige aanpassingen doorgaan. Gemeentelijke bijeenkomsten en evenementen zijn afgelast.

Dienstverlening aangepast

Publiekszaken

Het afhalen en aanvragen van documenten aan onze balies kan uitsluitend op telefonische afspraak. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt via telefoonnummer 0592 – 266 662. Het melden van een geboorte kan digitaal via onze website.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Meer info:
https://www.tynaarlo.nl/paspoort-id-kaart-rijbewijs/rijbewijs

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis, neem contact met ons op en plan een nieuwe afspraak. Verder vragen we u met uw pinpas te betalen. Zo wordt fysiek contact zoveel mogelijk gemeden.

Milieustraat

De milieustraat is geopend conform de reguliere openingstijden. Wel gelden een aantal aangescherpte regels. Deze zijn erop gericht om fysiek contact zoveel mogelijk te mijden en de gezondheid van medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen.

  • Toegang tot de milieustraat is alleen mogelijk met een milieupas. Hebt u geen pas? Dan kunt u deze aanvragen via de website van de gemeente.
  • De toegangshekken van de milieustraat sluiten om 15.45 uur!
  • We laten gedoseerd bezoekers toe. Hierdoor kunnen de wachttijden toenemen.
  • Maximaal vier auto’s bij de betaalde afvalstromen (dus boven) en
  • Maximaal vier auto’s bij de gratis afvalstromen
  • Maximaal 1 persoon per auto
  • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden
  • Altijd 1,5 meter afstand bewaren!
  • Spaar afval op tot een grote hoeveelheid en kom niet met kleine hoeveelheden.
  • Bent u verkouden of hebt u klachten. Blijf dan thuis en stel u bezoek uit.

Sociale teams

Vanwege de afgekondigde maatregelen kunt u op dit moment niet op één van de locaties van de sociale teams terecht. Ook worden er geen huisbezoeken afgelegd. Heeft u vragen, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel naar 0592 - 266 737.

Expertisecentrum Jeugd en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Expertiseteam jeugd en het CJG blijven bereikbaar per telefoon op 0592-266737 tussen 8:30 en 17:00. Spoedeisende werkzaamheden behouden de hoogste prioriteit en blijven doorgaan. Huisbezoeken vervallen en vinden telefonisch plaats. In geval van crisis vindt vanzelfsprekend maatwerk plaats. Voor spoedvragen en crisissituaties blijven zijn we op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via telefoonnummer 0592-381530.

Archiefbezoek

Vanwege de corona maatregelen kunnen geen afspraken gemaakt worden voor archiefbezoek. Specifieke vragen om informatie kunnen via info@tynaarlo.nl worden gesteld. Voor het maken van scans of kopieën worden de tarieven volgens de legesverordening gehanteerd.