Gemeentelijke dienstverlening

De dienstverlening vanuit onze gemeente blijft met de nodige aanpassingen doorgaan.

Dienstverlening

Publiekszaken

Voor het aanvragen van documenten kunt u digitaal een afspraak maken. Een afspraak maken kan ook tijdens openingstijden bij de receptie in het gemeentehuis of telefonisch via telefoonnummer 0592 - 266 662. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur. Voor het afhalen van documenten hoeft u geen afspraak te maken.

Tijdelijke Europese regeling geldigheid rijbewijzen
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Meer info:
https://www.tynaarlo.nl/paspoort-id-kaart-rijbewijs/rijbewijs

Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis, neem contact met ons op en plan een nieuwe afspraak. Verder vragen we u met uw pinpas te betalen. Zo wordt fysiek contact zoveel mogelijk gemeden.

Milieustraat

De milieustraat is geopend conform de reguliere openingstijden. Wel gelden een aantal regels. Deze zijn erop gericht om fysiek contact zoveel mogelijk te mijden en de gezondheid van medewerkers en bezoekers zo goed mogelijk te beschermen.

  • Toegang tot de milieustraat is alleen mogelijk met een milieupas. Hebt u geen pas? Dan kunt u deze aanvragen via de website van de gemeente.
  • De toegangshekken van de milieustraat sluiten om 15.45 uur!
  • Aanwijzingen van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden
  • Altijd 1,5 meter afstand bewaren!
  • Spaar afval op tot een grote hoeveelheid en kom niet met kleine hoeveelheden.
  • Bent u verkouden of hebt u klachten. Blijf dan thuis en stel u bezoek uit.

Sociale teams

Vanwege de afgekondigde maatregelen kunt u op dit moment niet op één van de locaties van de sociale teams terecht. Ook worden er geen huisbezoeken afgelegd. Heeft u vragen, mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel naar 0592 - 266 737.

Expertisecentrum Jeugd en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het Expertiseteam jeugd en het CJG blijven bereikbaar per telefoon op 0592-266737 tussen 8:30 en 17:00. Spoedeisende werkzaamheden behouden de hoogste prioriteit en blijven doorgaan. Huisbezoeken vervallen en vinden telefonisch plaats. In geval van crisis vindt vanzelfsprekend maatwerk plaats. Voor spoedvragen en crisissituaties blijven zijn we op werkdagen na 17.00 uur en in het weekend bereikbaar via telefoonnummer 0592-381530.

Archiefbezoek

Archiefbezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak (0592 - 266 662). Specifieke vragen om informatie kunnen ook via info@tynaarlo.nl worden gesteld. Voor het maken van scans of kopieën worden de tarieven volgens de legesverordening gehanteerd.