Waar staan we nu?


Komend jaar werken we samen aan een ontwerp voor het nieuwe centrum van Zuidlaren. Dit traject bestaat uit twee fasen. In de inventarisatiefase werken we toe naar een ontwikkelrichting en in de uitwerkingsfase werken we een concreet plan uit.

De inventarisatiefase is bijna afgerond en het college van B&W neemt binnenkort een besluit over de ontwikkelrichting. Citisens heeft op woensdag 11 september een presentatie gehouden waarin zij het doorlopen proces en de inbreng heeft samengevat voor de gemeenteraad. Deze presentatie kunt u hier downloaden. Nadat B&W de ontwikkelrichting vaststelt neemt de gemeenteraad hier in oktober een besluit over. Daarna werken we het centrumplan verder uit tot een concreet plan.

In deze eerste fase inventariseren we zo breed mogelijk de uiteenlopende belangen, meningen en ideeën. Dat doen we met behulp van verschillende online en offline en werkvormen. Zo hebben we een (online) enquête gehouden onder alle inwoners en hebben we verschillende werkbijeenkomsten georganiseerd. We werken hierbij samen met Buro Topia. Hieronder wat meer informatie over de verschillende werkvormen.

Enquêtes

Er zijn in 2018 en 2019 (online) enquêtes gehouden over de centrumontwikkeling, waar iedereen uit Zuidlaren aan mee kon doen. Zo stelden we belangstellenden en belanghebbenden in de gelegenheid om op een voor hun prettig tijdstip hun mening te geven. Voor mensen zonder internetverbinding waren er tijdens de looptijd veldenquêteurs die de vragenlijst op straat afnamen. Je kon de enquête ook telefonisch doorlopen met een onderzoeker. Uit de rapportage blijkt een enorme betrokkenheid. Inwoners zijn begaan met hun centrum. Ruim 1.500 mensen vulden de laatste vragenlijst in. Het overzicht met resultaten is terug te vinden op bij de downloads.

Ateliers (werkbijeenkomsten)

In maart en april hielden we ateliers. De ene speciaal voor ondernemers, de andere voor álle belanghebbenden en belangstellenden uit het dorp. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn eveneens bij downloads te vinden.

Tussentijds contact

Hiernaast stond het iedereen vrij om tijdens deze eerste fase contact met ons als gemeente en met Citisens op te nemen. Over ideeen, wensen, opvattingen of elke andere vorm van input. Alle inbreng is meegenomen in het verdere verloop van het traject.

Deskundigenpanel

Om de inventarisatie af te sluiten is er eind juni een deskundigenpanel gehouden. Hier gaven vakinhoudelijke experts - op het gebied van onder andere verkeer, detailhandel, stedenbouw, recreatie en toerisme - hun visie op de ontwikkeling van het centrum. Ervaringsdeskundigen uit het centrumgebied waren ook aanwezig; vertegenwoordigers van de klankbordgroep Zuidlaren, de ondernemersvereniging, Jumbo en de Albert Heijn. Van deze bijeenkomst wordt op dit moment een verslag gemaakt. Zodra deze beschikbaar is, zullen we hem op deze website publiceren.

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de ontwikkelrichting, kunnen we het centrumplan verder gaan uitwerken tot een concreet plan, dat nodig is voor de bestemmingsplanprocedure. Dit plan is in het voorjaar van 2020 gereed. We gaan in deze fase van het project met elkaar schetsen. Letterlijk tijdens een ontwerpactie op basisscholen en figuurlijk, tijdens diverse gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden. Ook in deze fase worden we geholpen door Buro TOPIA bureau voor stads- & landsontwerp en gebiedsontwikkeling. De planning voor deze fase wordt binnenkort bekend gemaakt.

Meer informatie

  1. Meer informatie over Citisens
  2. Meer informatie over Buro Topia
  3. Presentatie samenvatting proces en inbreng aan raad Tynaarlo van Citisens & Buro Topia