Ons project


Komend jaar gaan we samen op zoek naar het beste ontwerp voor het centrum van Zuidlaren. We willen toe naar een centrum waar iedereen prettig winkelt, woont, werkt en recreëert. Dit traject doorlopen we samen met inwoners en ondernemers. Want: Zuidlaren werkt samen!

Centrumplan

We werken aan een centrumplan met oog voor het dorpse karakter en de rijke historie van Zuidlaren. Het moet een toekomstbestendige ontwikkeling zijn, met aandacht voor winkel, zorg en cultuur. Om daar te komen gaan we samen ontwerpen en op die manier onderzoeken wat de beste uitkomst is. Het betrekken van belanghebbende en belangstellenden zoals inwoners, ondernemers en belangenorganisaties is daarmee een integraal onderdeel van het proces. Het is zaak om breed op zoek te gaan naar gedeelde wensen. Er is dus geen vooringenomen concept, of een uitkomst die vooraf al vast staat.

Waar moet het plan aan voldoen?

Bij de herontwikkeling van het centrum houden we rekening met de volgende punten:

  • Behouden uniek karakter centrum
  • Inventariseren en aanpakken parkeren en verkeer
  • Versterken supermarktaanbod
  • Toekomstbestendig centrum
  • Versterken woonfunctie

Hoe kunt u meedoen?

Er doet zich op dit moment een unieke kans voor. De noodzaak om aan de slag te gaan wordt door iedereen gevoeld, er is sprake van grote betrokkenheid en de uitdagingen zijn bekend. We hebben nu de mogelijkheid om één plan voor het hele centrum te maken. Een plan waarop de deelnemers van nu over dertig jaar nog altijd trots kunnen zijn.

Dus heeft u een idee, opmerking of misschien wel zorgen? Doe dan mee aan ons project en deel die met ons. Kijk snel op de pagina Waar staan we nu voor de eerstvolgende bijeenkomst, of neem contact met ons op via de pagina Vragen en opmerkingen.

Meer informatie

  1. Informatie over het onderzoeksbureau Citisens