Klankbordgroep Zuidlaren

De ontwikkelrichting die in december 2019 door de gemeenteraad is vastgesteld wordt eerst uitgewerkt in twee stedenbouwkundige programma’s van eisen (SPvE’s). Eén voor het centrum en een plan voor de woonwijk op de achterzijde van de PBH. Na vaststelling door de raad worden deze SPvE’s uitgewerkt in twee concrete stedenbouwkundige plannen.

In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de Klankbordgroep Centrum Zuidlaren. De Klankbordgroep is sinds jaar en dag betrokken bij de centrumontwikkeling en bestaat uit een aantal inwoners en vertegenwoordigers van Stichting Brinkbelangen, Bond Heemschut, de Historische Vereniging Zuidlaren, de ondernemersvereniging VOZ en bewonersvereniging Nieuw Laarhof.

Door deze samenstelling vertegenwoordigt de Klankbordgroep een groot deel van de belangen in het dorp. Bovendien is er veel kennis en een brede expertise aanwezig in deze groep. Daar willen we in het ontwerpproces gebruik van maken. De Klankbordgroep fungeert als belangrijke gesprekpartner; de kritische luis in de pels van het stedenbouwkundig bureau en de gemeente. Een groep (burger)deskundigen die adviseert of de planontwikkeling aansluit bij de vastgestelde ontwikkelrichting en of men het passend vindt bij het dorp Zuidlaren

Coördinatieteam Klankbordgroep bestaat uit:

  • Dhr. H. Munting, voorzitter
  • Dhr. J. Venema, plaatsvervangend voorzitter
  • Dhr. A. Blok, secretariaat

Contact met de Klankbordgroep? Mail naar klankbordgroepzuidlaren@gmail.com