Besluit op Wob-verzoek over documenten/gegevens bodemas luchthaven Eelde

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over alle gegevens over bodemas luchthaven Eelde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De onderliggende documenten kunnen gezien de grootte (3500 pagina’s) niet worden geplaatst op de website. U kunt een verzoek sturen naar info@tynaarlo.nl. De documenten worden u per We Transfer toegestuurd.