Milieumelding


Wanneer u het vermoeden heeft dat iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD). Hier hebben de Drentse gemeenten de uitvoering van milieutaken belegd. Het telefoonnummer is 0800 - 9102.

Waarover kan ik een melding doen?

  • bodem (vervuiling)
  • lucht (verontreiniging)
  • geluid (geluidsoverlast)

Nadat uw verzoek is binnengekomen, onderzoekt de RUD uw melding. Zij kijken of er illegaal is gehandeld en of er normen uit de milieuvergunning worden overschreden. Blijken inderdaad regels overtreden, dan probeert de RUD in goed overleg met de overtreder een passende oplossing te vinden (en zo nodig ook met u).