Woz-beschikking en gemeentelijke belastingen 2021

Deze week valt de aanslag gemeentelijke belastingen en WOZ-beschikking 2021 weer op de mat.

Hoe zit het met de WOZ-waarde van uw woning in 2021?
De gemeente stelt jaarlijks de waarde vast aan de hand van onder andere verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Verder kijkt zij naar het bouwjaar, de oppervlakte en de inhoud van de woning. De WOZ-waarde die u in 2021 ontvangt gaat over de woningwaarde van begin 2020, maar eventuele wijzigingen aan het object in 2020 zijn wel meegenomen in de waardering per 1 januari 2021.

Onroerende zaakbelasting
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage bedraagt voor:
De gebruikersbelasting (niet-woning) 0,1083%
De eigenarenbelasting (niet-woning) 0,1630%
De eigenarenbelasting (woning) 0,1050%

Rioolheffing
In het belastingjaar 2021 is het tarief voor rioolheffing bij een waterverbruik van 0 tot en met 350 m3 net als in 2020 vastgesteld op € 165,87.
Voor overige tarieven kunt u terecht op www.tynaarlo.nl/belastingen.

Afvalstoffenheffing
Het vastrecht afvalstoffenheffing voor 2021 bedraagt € 110,- per jaar, hierop wordt een korting van € 10,- toegepast. Dit betekent dat er € 100,00 in rekening wordt gebracht.
Ook wordt de afrekening afvalstoffenheffing 2020 in rekening gebracht. De afrekening afvalstoffenheffing omvat de geleverde kilo’s restafval en het aantal ledigingen in 2020, de hoeveelheid grofvuil dat bij de milieustraat is aangeleverd en/of het grofvuil dat aan huis is opgehaald en het eventueel verstrekken van een nieuwe container of milieupas. In de AfvalwijzerApp menu Diftar kunt u inloggen voor een overzicht van de aangeboden kilo’s en ledigingen in 2020.

Overzicht tarieven afvalstoffenheffing 2020:
Restafval (grijs) per kilo € 0,18
Restafvalcontainer per lediging € 3,00
GFT-afval (groen) gratis
PMD-afval (oranje) gratis
Ondergrondse container 30 liter: per inworp € 0,54
Ondergrondse container 60 liter: per inworp € 1,08
Betaald deel milieustraat:
Per kilo € 0,14 met een minimum tarief van € 2,80

Automatische incasso
Betaalt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen via automatische incasso, dan wordt het totaalbedrag in tien termijnen van uw rekening afgeschreven. Maakt u geen gebruik van automatische incasso dan moet u het bedrag van de aanslag in twee termijnen betalen.

Meer informatie
U leest meer informatie op de achterzijde van uw aanslagbiljet en op www.tynaarlo.nl/belastingen.