Wijziging afvalinzameling i.v.m. Hemelvaartsdag


Omdat het donderdag 30 mei Hemelvaartsdag is wordt er geen afval ingezameld. De inzameling wordt verschoven naar zaterdag 1 juni.