Wijziging afvalinzameling 2e Paasdag

Afvalinzameling maandag 13 april (2e Paasdag) wordt verschoven naar zaterdag 11 april.

Zorg ervoor dat de container om 7.30 uur aan de straat staat.