Wethouder Oetra Gopal op pad met VN-panel

Tynaarlo wil toe naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dat dit voor mensen met een beperking allesbehalve vanzelfsprekend is, werd wethouder Oetra Gopal vorige week tijdens de Week van de Toegankelijkheid nog eens extra duidelijk.

Op woensdag 3 oktober ging zij samen met het VN Panel en zo’n 30 adviesraadleden, bestuurders, ervaringsdeskundigen en beleidsadviseurs met een bus langs drie locaties. Ze bezochten het Drents museum in Assen, Visio de Brink in Vries en het Molenduinbad in Norg. Instellingen die actief meededen aan de Week van de Toegankelijkheid en bewust bezig zijn met dit onderwerp.

Tijdens de busrit presenteerde het VN Panel hun plannen en maakte voor de rest van het gezelschap inzichtelijk waar zij zoal tegenaanlopen in het dagelijks leven.

Bustour

Bij het Drents museum kon het gezelschap ervaren hoe speciale rondleidingen voor mensen met dementie, een auditieve beperking en blinden worden gegeven. En kregen ze een toelichting over de stappen die het museum heeft gemaakt om het gebouw fysiek toegankelijk te maken.

Visio De Brink is volledig ingericht op mensen met een visuele en verstandelijke beperking, hier hebben ze als doel gesteld om de cliënten meer deel uit te laten maken van de samenleving. Door meer activiteiten buiten de instelling te doen met cliënten. Maar ook door het aantrekken van bedrijven op het terrein, zoals de reguliere kinderopvang die er gevestigd is.

Bij het Molenduinbad nam het dertigtal een kijkje in het bad dat toegankelijk is gemaakt voor een grote groep mensen. Zo is er een tillift in het zwembad en zijn de kleedkamers extra groot. Ook konden ze hier aan den lijve ondervinden hoe het is om een beperking te hebben. Zo konden ze geblinddoekt een pad lopen met een blindenstok. En deed de wethouder mee aan een ritje op een scootmobiel over een parcours met obstakels.

VN Panel onmisbaar op weg naar Toegankelijk Tynaarlo

Het VN Panel bestaat uit acht leden, een aantal van hen heeft een verstandelijke beperking en een aantal een lichamelijke beperking. Zij denken mee over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd kan worden en geven daarvoor de gemeente en anderen gevraagd en ongevraagd advies.

Wethouder Gopal vindt het van groot belang om goed naar hen te luisteren: “Het VN Panel is voor ons van onschatbare waarde. Onze maatschappij is er nog lang niet altijd op ingericht dat mensen met een beperking op alle gebieden volwaardig mee kunnen doen. Juist zij kunnen ons duidelijk maken wat ervoor nodig is om dit verbeteren in Tynaarlo.”

Om dit te bereiken heeft het college van B&W samen met het VN Panel en Visio de Brink een visienotie opgesteld met daaraan gekoppeld de agenda “Stapje voor Stapje”. Hierin worden per jaar de actiepunten vastgesteld.