Waterschap Hunze en Aa's neemt maatregelen tegen droogte


Hunze en Aa’s, het waterschap dat in een groot deel van onze gemeente het waterbeheer doet, neemt vanwege de droogte maatregelen om te voorkomen dat het grondwaterpeil te laag wordt.

Zo is er een gedeeltelijk beregeningsverbod ingesteld. In het Drentsche Aa-gebied mag niet met oppervlaktewater worden beregend. Beregening uit grondwater vindt wel plaats. Voor een maximaal effect van de beregening is besloten om beregenen uit grondwater alleen toe te staan tussen 19.00 uur en 07.00 uur. Dit vanwege de uitzonderlijk lage grondwaterstanden in het gebied.

Woont u in het gebied waar Waterschap Hunze en Aa’s de beheerder is? Kijk dan op de website van het waterschap welke maatregelen voor u precies gelden. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het waterschap via 0598 – 69 38 00 of waterschap@hunzeenaas.nl