Vragen en antwoorden over faillissement Hulpmiddelencentrum

Op vrijdag 3 april is het Hulpmiddelencentrum (HMC) failliet verklaard. Er is nog veel onduidelijk over de afhandeling van het faillissement.

Voor de gemeente Tynaarlo staat echter voorop dat onze klanten zo min mogelijk last hebben van het faillissement van HMC. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat zij hun hulpmiddel mogen houden en dat wanneer het hulpmiddel gerepareerd of vervangen moet worden, dit ook gebeurt. Het voortzetten van de dienstverlening is daarom erg belangrijk.

Wij kunnen ons voorstellen dat het faillissement onzekerheid met zich meebrengt voor de mensen in onze gemeente die gebruikmaken van en/of afhankelijk zijn van één of meerdere hulpmiddelen. Daarom vindt u op deze pagina een aantal veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. 

Ik ben afhankelijk van mijn hulpmiddel, wat betekent dit faillissement voor mij?


De rechter heeft twee curatoren aangewezen die samen met de gemeente gaan zoeken naar een oplossing. De curatoren weten dat u afhankelijk bent van uw hulpmiddel. Alle partijen doen hun best om te zorgen dat u zo min mogelijk last heeft van deze situatie.

Kan ik nog bij het Hulpmiddelencentrum terecht?

Ja. Het Hulpmiddelencentrum doet haar best om u te helpen binnen de mogelijkheden die er zijn. De locaties van HMC blijven voorlopig open.

Moet ik mijn hulpmiddel inleveren?


Nee, u hoeft uw hulpmiddel niet in te leveren. U ontvangt binnenkort via de gemeente of via de curatoren de gegevens van de leverancier die uw hulpmiddel overneemt en waar u voor service terecht kan. Tot die tijd verzorgt HMC de service aan uw hulpmiddel.

Ik zou een nieuw en/of ander hulpmiddel van HMC ontvangen. Komt dat nog?


Indien mogelijk en op voorraad kijkt HMC nog naar een passend hulpmiddel voor u. Mocht dat niet lukken, dan wordt uw aanvraag doorgestuurd naar Welzorg. De gemeente Midden-Drenthe heeft Welzorg pas geleden namelijk de opdracht gegeven de aanvragen voor nieuwe hulpmiddelen waar het HMC niet aan kan voldoen, uit te voeren. U kunt er dus op rekenen dat u uw nieuwe of andere hulpmiddel ontvangt van het HMC, of van Welzorg.

Gaat mijn reparatie of service afspraak nog steeds door?


Ja, de locaties van HMC blijven open totdat er een definitieve oplossing is gevonden. Reparatieverzoeken worden nog steeds opgepakt.

Komt mijn reeds bestelde onderdeel (armleuning, accu, orthese, enzovoorts) nog wel?


De curatoren krijgen inzicht in alle openstaande aanvragen en gaan samen met de gemeente en leveranciers kijken naar een oplossing. Zij zullen hun best doen om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder van deze situatie ondervindt.

Ik heb een hulpmiddel geleend (uitleen via zorgverzekeraar), moet ik dat nu terugbrengen?


Nee, dat hoeft u niet terug te brengen. De uitleenactiviteiten gaan voorlopig door.

Wat gebeurt er met mijn scootmobiel die ik via de gemeente heb gekregen? Wordt die opgehaald?


U heeft de scootmobiel ontvangen via de Wmo. De curatoren gaan met de gemeente op zoek naar een oplossing. Het uitgangspunt daarbij is dat er voor u zo min mogelijk verandert en u uw scootmobiel gewoon kan houden. U hoeft nu dus niks te doen. Zodra er meer bekend is wordt er contact met u opgenomen.

Wie zorgt voor een nieuwe verzekering van mijn elektrische voertuig?


Verzekeringen lopen tot en met april 2020. Dit zal worden meegenomen bij de overdracht naar een nieuwe leverancier.

Een kraambed, kan dat nog wel geleverd worden?


Ja. De uitleenactiviteiten, dus ook van kraambedden, gaan voorlopig door.

Ik maak via het Hulpmiddelencentrum gebruik van personenalarmering. Blijft dat werken?


Ja, bestaande overeenkomsten met gebruikers van personenalarmering worden niet gestopt. U kunt dus gewoon blijven vertrouwen op uw alarmeringssysteem.

Gaat de langdurige uitleenzorg door (kindervoorzieningen)?


Ja, ook deze uitleenactiviteiten gaan gewoon door.

Wie wordt mijn nieuwe leverancier van hulpmiddelen?


Dat is momenteel nog niet bekend. Het uitgangspunt is dat de nieuwe leverancier het hulpmiddel overneemt van het Hulpmiddelencentrum. De curatoren zijn op dit moment alle mogelijkheden aan het uitzoeken. Het uitgangspunt hierbij is dat u van de overname zo min mogelijk last heeft.

Als er een nieuwe leverancier is, moet ik dan opnieuw weer maanden wachten?


Daar kunnen we helaas op dit moment nog niks over zeggen. De komende tijd moet duidelijk worden wie de nieuwe leverancier wordt. Dan wordt ook duidelijk hoe het met de wachttijden gesteld is.

Ik heb mijn hulpmiddel niet meer nodig. Wordt het hulpmiddel nog wel opgehaald?


Ja, de locaties van HMC zijn gewoon open. Alle hulpmiddelen worden opgehaald. Als u nog geen ophaalafspraak heeft gemaakt, kunt u dit alsnog doen met HMC.