Verwijderen nesten eikenprocessierups in volle gang

Begin juni is Boomservice Noord uit Zeijen in opdracht van de gemeente begonnen met het verwijderen van nesten van de eikenprocessierups. Net als vorige jaren zijn er weer veel nesten in de gemeente Tynaarlo. Er zijn tot nu toe ruim 600 nesten verwijderd. Dit aantal zal de komende tijd verder oplopen. De nesten worden de komende maanden weggehaald en daarna nog incidenteel als het nodig is.

Werkwijze

De gemeente inspecteert waar de eikenprocessierupsen zitten of krijgt meldingen van inwoners. De eikenbomen waarin de rups is aangetroffen, krijgen een rood wit lint waar op staat: eikenprocessierups. Dit lint waarschuwt om niet onnodig bij de boom in de buurt te komen, eronder te gaan zitten of er langdurig bij stil te staan. Op deze manier is de kans kleiner dat je in contact komt met de brandharen van de rups, die klachten zoals jeuk en irritatie veroorzaken. Nadat een nest is gesignaleerd wordt dit zo snel mogelijk verwijderd. De prioriteit voor het verwijderen ligt binnen de bebouwde kom.

Man in beschermd pak op een autolaadkraan verwijderd eikenprocessierupsen uit boom

Eikenprocessierupsen in eigen boom?

Inwoners die op hun eigen perceel te maken hebben met besmette eikenbomen, zijn zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Hen wordt afgeraden zelf met de rupsen aan de slag te gaan, vanwege de kans op verspreiding van brandhaartjes. Het is het veiligst om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen.

Melden

Vermoedt u dat de eikenprocessierups in een boom bij u in de buurt zit? Bel dan met de gemeente via het algemene nummer 0592 – 266 662 of geef een melding door via www.tynaarlo.nl/melden-aan-de-gemeente

Op www.ggddrenthe.nl staat de juiste informatie over wat u kunt doen als u in aanraking bent gekomen met de eikenprocessierups.