Vervolgonderzoek Centrumontwikkeling Zuidlaren van start

Op woensdag 13 maart start het vervolgonderzoek over de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren.

Via de platformwebsite www.CentrumZuidlaren.nl kan iedereen meedoen aan de enquête. Op deze website is ook meer te lezen over de activiteiten die komend jaar plaatsvinden. De enquête kan tot 25 maart worden ingevuld.

De gemeente gaat dit jaar op zoek naar het beste ontwerp voor het centrum van Zuidlaren. Het doel is een centrum waar iedereen prettig winkelt, woont, werkt en recreëert. Hiervoor worden verschillende onderzoeken en bijeenkomsten gehouden. Het traject wordt samen met inwoners en ondernemers doorlopen; Zuidlaren werkt samen. Samen gaan we het gesprek aan en komen we tot een nieuw ontwerp voor het centrum.

Geen internet?
Inwoners zonder internet kunnen natuurlijk ook meedoen aan de enquête. Zij kunnen gedurende de looptijd van het onderzoek tijdens kantooruren bellen met onderzoeksbureau Citisens: 0800-75 75 755. Ook zijn er op vrijdag 22 maart veldenquêteurs in Zuidlaren actief die op straat het onderzoek afnemen onder het winkelend publiek.

Zet 4 april ook alvast in uw agenda
Op donderdagavond 4 april is er een werkbijeenkomst over hoe we tot een vitaal, toekomstgericht, uniek en eigen centrum voor Zuidlaren komen. Binnenkort volgt meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden, locatie en opzet op www.CentrumZuidlaren.nl.