Uitvoeringsprogramma 2018-2022: Leef de ruimte die je krijgt


Het college van B&W heeft vandaag het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 met de titel ‘Leef de ruimte die je krijgt’ vastgesteld. Het schrijft hierin dat het zich nadrukkelijk onder de mensen wil begeven en inwoners anders wil betrekken bij besluiten. Daarnaast willen B&W nadrukkelijk investeren in duurzaamheid.

Wethouder René Kraaijenbrink is trots: “We hebben met een brede coalitie van vijf partijen een Uitvoeringsprogramma geschreven waar het hele college achter staat. Vanuit onze visie ‘samen, open en duurzaam’ gaan we de komende vier jaar hard aan de slag voor onze inwoners.”

Samen

Het college wil graag benaderbaar zijn en ook zelf actief naar de inwoners toe gaan. “Daarmee geef je inwoners een stem, ziet het college wat er speelt en is het ook mogelijk om inwoners intensiever te betrekken bij ontwikkelingen in hun gemeente,” aldus Kraaijenbrink. “We pakken problemen en uitdagingen in onze gemeente samen met inwoners aan!”

Open

Als je dat samen wilt doen, moet je het ook open doen. Daarom kiest het college expliciet voor een open houding naar inwoners. B&W staan open voor nieuwe ideeën, want zij willen de denkkracht en de creativiteit van de samenleving benutten.

Duurzaam

Het college ziet duurzaamheid in de breedste zin van het woord: aandacht voor schone energie, duurzame gebouwen, omgaan met schaarse middelen, zorgen dat de leefbaarheid op orde blijft, en zorg en ondersteuning die op de lange termijn een positief effect heeft voor de inwoners.

Het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is gedeeld met de gemeenteraad. Het is de planning dat de raad het stuk bespreekt tijdens de raadsvergadering op 25 september. Lees hier het uitvoeringsprogramma.