Uitnodiging bijeenkomst inkoopproces Jeugd-Wmo en Beschermd Wonen


Dinsdag 19 maart van 15.00 tot 16.30 uur.

De raamcontracten Jeugd-Wmo en Beschermd Wonen worden niet verlengd voor het jaar 2020. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding in volle gang.

Wij nodigen aanbieders van deze vormen van zorg uit voor een bijeenkomst op dinsdag 19 maart van 15.00-16.30 uur, om ze te informeren over het inkoopproces. Meer informatie volgt binnenkort.