Uitkomst peiling Hoofdweg Eelde

Van de deelnemers aan de peiling over de herinrichting van de Hoofdweg in Eelde is een nipte meerderheid (52%) voor een 30-kilometerweg. 42% is voor een 50-kilometerweg en 6% gaf aan geen voorkeur te hebben.

Waar het merendeel van de bewoners aangeeft het verlagen van de maximumsnelheid het belangrijkst te vinden, staat voor weggebruikers de aanleg van vrij liggende fietspaden voorop. Belangrijkste punten voor ondernemers die deelnamen aan de peiling zijn de aanleg van meer parkeerruimte en vrij liggende fietspaden.

Veel reacties

Inwoners, ondernemers en weggebruikers konden van 5 t/m 21 februari hun mening geven over de herinrichting van de Hoofdweg. Naast de keuze voor een 30-kilometerweg of een 50-kilometerweg, konden zij aangeven wat ze het belangrijkst vinden bij de inrichting van de weg.  

Er hebben 374 mensen aan de peiling meegedaan. Wethouder Hanneke Wiersema is blij met alle reacties: “Hier deden we het voor, om te horen wat mensen vinden. Mooi dat zo veel mensen betrokken zijn bij hun woon- en leefomgeving!”

Voorstanders 30 km

Deelnemers met een voorkeur voor een 30-kilometerweg vinden het, naast het verlagen van de snelheid, belangrijk dat de Hoofdweg een groene weg wordt met een dorpse uitstraling. Het merendeel van de 30-stemmers wil bij voorkeur geen bus over de Hoofdweg, of een lage bus frequentie. Ook wordt onder andere de wens voor minder geluidsoverlast benoemd.

Voorstanders 50 km

Deelnemers die kozen voor een 50-kilometerweg willen graag dat de Hoofdweg een voorrangsweg blijft, met een goede OV- en fietsverbinding naar Groningen. Veel van hen geven aan bang te zijn dat mensen zich bij een 30-kilometerweg niet aan de maximumsnelheid gaan houden. Ook wordt de wens uitgesproken om de zes eiken te behouden.

Besluitvorming

In april neemt het college van B&W een besluit over de herinrichting van de Hoofdweg. De peiling is onderdeel van de besluitvorming. Ook het advies van onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de politie en het ambtelijk advies worden hierin meegewogen.

Wethouder Wiersema bedankt deelnemers dat ze de tijd hebben genomen om ook opmerkingen te plaatsen: “Daardoor hebben we nu nog beter een beeld van wat er leeft. Het college gaat de in de peiling gebleken wensen, zorgen en vragen laten meewegen in de besluitvorming.”

Het rapport met de uitkomst van de peiling staat eind deze week op www.tynaarlo.nl/verkeer-en-vervoer/hoofdweg-eelde.