Tynaarlo stelt tiny houses beschikbaar voor opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Tynaarlo heeft na overleg met de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) besloten voorlopig twee locaties ter beschikking te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op vakantiepark Akenveen in Tynaarlo zijn per 11 april 35 tiny houses beschikbaar. Op camping De Eswal in Vries worden naar verwachting per 20 april 26 tiny houses ter beschikking gesteld.

Hoeveel vluchtelingen op de locaties opgevangen worden en per wanneer precies, is nu nog niet duidelijk. Daarvoor is de gemeente afhankelijk van de landelijke coördinatie en verspreiding van Oekraïense vluchtelingen. Vooralsnog zijn de tiny houses tot 1 oktober 2022 beschikbaar.

2000 vluchtelingen in Drenthe

“We zijn allemaal geschokt door de beelden uit Oekraïne die ons dagelijks bereiken. Inmiddels zijn al miljoenen mensen op de vlucht geslagen en dat worden er elke dag meer”, aldus wethouder Pepijn Vemer (Volkshuisvesting). “Dat legt een grote verantwoordelijkheid neer bij ons allemaal.”  

De VRD vangt daarom – net als de andere 24 veiligheidsregio’s in Nederland - op korte termijn 2000 vluchtelingen op. Alle Drentse gemeenten dragen daarin hun steentje bij. “We zijn ook nog aan het kijken of we op de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren, dat nu nog braak ligt, Oekraïense vluchtelingen kunnen huisvesten”, vertelt wethouder Vemer. “Omdat het hier eventuele opvang op de middellange termijn betreft en er op korte termijn ook dringend behoefte is aan opvangplekken, zijn we blij nu deze twee locaties te kunnen aandragen.” Het is niet uitgesloten dat de gemeente in de toekomst nog meer plekken ter beschikking stelt.

Vragen

Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over wat dit betekent voor de directe omgeving, maar ook of u iets kunt doen voor de vluchtelingen die binnenkort onderdak krijgen? Mail dan naar oekraine@tynaarlo.nl of bel met 0592- 266 662.

Via deze link vindt u ook meer informatie.