Tynaarlo sluit 2018 af met positief resultaat van 1,5 miljoen


De gemeente Tynaarlo sluit het jaar 2018 af met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W heeft gepresenteerd.

“We zijn financieel gezond”, zegt Hans de Graaf, wethouder financiën. “We gaan verstandig om met de middelen die we tot onze beschikking hebben. Dat blijkt niet alleen uit het positieve resultaat, maar ook uit het feit dat ons weerstandvermogen is toegenomen. Dat wil zeggen dat we goed in staat zijn om risico’s en tegenvallers op te vangen.”

Topjaar voor bedrijventerreinen

Het positieve resultaat is onder andere het gevolg van de verkoop van gronden in 2018. Daar hield de gemeente 1,4 miljoen aan over. Op bedrijventerrein Vriezerbrug werd maar liefst 2,2 hectare aan bedrijfskavels verkocht. Ook hebben de eerste bedrijven zich gevestigd op Businesspark Ter Borch. De Graaf: “2018 was een topjaar voor onze bedrijventerreinen. Daarnaast hebben we ook veel particuliere kavels verkocht voor woningbouw. Het is mooi om te zien dat onze gemeente in trek is bij inwoners en ondernemers.”

Tekorten in het sociaal domein

Net als veel gemeente zijn ook in Tynaarlo de stijgende kosten in het sociaal domein een punt van zorg. De jaarrekening laat zien dat het tekort op de jeugdhulp is toegenomen tot € 3 miljoen. Tynaarlo werkt aan een maatregelenpakket om die tekorten terug te dringen. “Dat mag en zal niet ten koste gaan van de ondersteuning van onze inwoners”, benadrukt De Graaf. “Iedereen krijgt de zorg die hij nodig heeft. Om de tekorten terug te dringen willen we zoveel mogelijk de creativiteit en denkkracht van inwoners en zorgpartners benutten. Ik heb er vertrouwen in dat we samen tot goede oplossingen komen.” 

Tynaarlo mooier, duurzamer en toegankelijker

De Graaf kijkt tevreden terug op het jaar 2018. “We hebben flink geïnvesteerd in aantrekkelijke dorpskernen en in duurzame sport- en onderwijsaccommodaties. Zo hebben we de Stichting Zwembaden Gemeente Tynaarlo een lening verstrekt, die hen in staat heeft gesteld het energieverbruik van de zwembaden substantieel terug te brengen.”

Ook heeft het college, samen met het VN-panel, een visie ontwikkeld voor een inclusieve samenleving. Er is bijvoorbeeld een stimuleringsregeling beschikbaar gesteld, waarmee publieke gebouwen toegankelijker gemaakt kunnen worden. De Graaf: “Kortom, Tynaarlo is in 2018 weer een stukje mooier, duurzamer en toegankelijker geworden.”

De jaarrekening wordt ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Deze wordt behandeld in de raadsvergadering van 25 juni a.s.

Infographic jaarrekening

De gemeente Tynaarlo heeft haar jaarrekening 2018 vertaald in een infographic. Hierin wordt overzichtelijk weergegeven hoeveel geld er binnen kwam en waaraan het is uitgegeven. De infographic is hieronder te downloaden.