Tynaarlo ondertekent intentieverklaring Regionale Energie Strategie voor Drenthe


Wethouder René Kraaijenbrink heeft donderdag 29 november namens B&W zijn handtekening gezet onder de intentieverklaring van de Regionale Energie Strategie (RES). Een gezamenlijk plan van alle Drentse overheden om de klimaatdoelstellingen te behalen uit het Nationaal Klimaatakkoord.

“Onze klimaatopdracht stopt niet bij de gemeentegrens”, vertelt Kraaijenbrink. “Daarom vinden we het belangrijk om regionaal de samenwerking te zoeken. Met deze intentieverklaring hebben we als Drentse overheden afgesproken dat we onze krachten bundelen. En dat wij samen de schouders zetten onder de uitdagingen waar we voor staan.”

Wethouder Kraaijenbrink tekent intentieovereenkomst Regionale Energie Strategie

Samen met inwoners
Inwoners van Drenthe zullen betrokken worden bij de planvorming, benadrukt Kraaijenbrink. “We krijgen er allemaal te maken. Bijvoorbeeld bij de overstap naar duurzame energie in woningen en gebouwen. Daarnaast zullen we de veranderingen terugzien in het landschap, het onderwijs en in onze economie. Dat vraagt om een gebalanceerde aanpak, die kan rekenen op draagvlak in de samenleving. Onze inwoners moeten daarom kunnen meedoen in de planontwikkeling.”

Nationaal Klimaatakkoord
De Regionale Energie Strategie komt voort uit het Nationaal klimaatakkoord. Daarmee wil Nederland voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in Parijs: de CO­­2-uitstoot  voor 2030 met 49% verminderen. De komende maanden maken de Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie afspraken hoe woningen van het aardgas af kunnen gaan, waar duurzame energie kan worden geproduceerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is.