Tynaarlo en Drenthe Europese sportregio 2019


Tynaarlo heeft dinsdagavond als één van de 12 Drentse gemeenten en samen met de provincie Drenthe de titel ‘European Community of Sport 2019’ontvangen. Gedeputeerde Henk Jumelet en voorzitter VDG Roger de Groot namen de prijs in Brussel namens de Provincie en alle Drentse gemeenten in ontvangst.

In Tynaarlo werd de titel met gejuich ontvangen. “Dit is een beloning voor alle sportverenigingen, vrijwilligers en sporters in onze gemeente én de provincie”, reageert wethouder Hans de Graaf (sport). “Tynaarlo investeert veel in het sport- en bewegen. Onze buurtsportcoaches spelen daarin een prominente rol. Zij leggen de verbinding tussen sportaanbieders en andere sectoren zoals het sociaal domein, jeugdzorg en onderwijs. Ze organiseren tal van activiteiten voor kinderen, senioren, werkzoekenden en nieuwkomers. En ondersteunen scholen en sportverenigingen. Een gezonde leefstijl wordt daarmee bereikbaar voor alle inwoners.”

Medewerkers 12 Drentse gemeenten vieren de prijs met vlaggen voor het Europees Parlement

ACES Europe
De titel ‘European Community of Sport’ is een initiatief van ACES Europe, de sport-uitvoeringsorganisatie van de Europese Unie. Ieder jaar worden een sporthoofdstad, sportsteden en sportregio’s gekozen. Half september van dit jaar waren de leden van het ACES Europe comité 3 dagen te gast in Drenthe als sportregio. In hun oordeel geven zij aan dat zij in Drenthe een voorbeeld zien  van hoe sport en bewegen ingezet kan worden binnen de maatschappij.

2019 zal in het teken staan van Sport en bewegen. Kijk voor meer informatie op https://drenthe-beweegt.nl/cos2019/