Toezichthouders WMO

Toezichthouders WMO

Het college van de gemeente Tynaarlo heeft besloten, gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning(WMO 2015) en de Algemene wet bestuursrecht(Awb);

Aan te wijzen als toezichthouder;

  • Mirjam Offerein, gemeente Assen
  • Petra Vening, gemeente Noordenveld

Het aanwijzingsbesluit in te trekken van;

  • Linda Adema, gemeente midden- Drenthe
  • Steven Edwards, gemeente Assen
  • Gieljan Scholing, gemeente Assen

Dit aanwijzingsbesluit, cq intrekking aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 juni 2018.