Tintengroep neemt welzijnswerk in de gemeente Tynaarlo over

De Tintengroep heeft de aanbesteding van het jongerenwerk en kindwerk, vrijwilligerswerk, buurtwerk en de mantelzorgondersteuning in de gemeente Tynaarlo gewonnen. Het presenteerde inhoudelijk gezien het beste plan, binnen het vooraf bekend gemaakte budget. Burgemeester en wethouders hebben de opdracht afgelopen dinsdag voorlopig aan de welzijnsorganisatie uit Gieten gegund.

Wethouder sociaal domein Oetra Gopal vertelt dat de aanpak van de Tintengroep zich vooral onderscheidt door de brede kijk op gezondheid en de methodieken die ze hierin hanteren. “Dit draagt bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. De veerkracht om je aan te passen aan wat er zich in je leven voordoet. Doel hierbij is dat mensen zoveel mogelijk zelf regie voeren.”

Zorgvuldige overname

Per 1 mei 2021 neemt de Tintengroep het werk over van de huidige aanbieder, Stichting Tri-as. De medewerkers worden overgenomen conform de CAO Sociaal Werk. Verder richt de organisatie zich op kennismaking en overleg met de huidige vrijwilligers en -organisaties, want ook zij zijn welkom en spelen een belangrijke rol binnen de nieuwe welzijnsinstelling. De Tintengroep moet nog beslissen over haar huisvesting in de gemeente. Enkele panden die nu nog gebruikt worden voor het welzijnswerk zijn in eigendom van Stichting Trias.

Waarom een aanbesteding

Per 1 januari 2021 liep het subsidiecontract met Stichting Trias voor welzijnsactiviteiten in de gemeente Tynaarlo af. Het gaat om een opdracht van ruim € 480.000,-. De wet verplicht tot een aanbesteding. Het nieuwe contract heeft een looptijd van vier jaar en kan bij tevredenheid in termijnen verlengd worden tot maximaal acht jaar.

Voorlopige gunning

Het college van B&W heeft besloten tot voorlopige gunning. Op dit moment loopt de zoge-noemde stand still periode: inschrijvers hebben nog twintig dagen om bezwaar in te dienen, voordat het werk definitief gegund wordt.