Tijdelijke opvang asielzoekers in Bladergroenschool

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo willen de voormalige Bladergroenschool aan de mw Bähler Boermalaan in Paterswolde tot uiterlijk juni 2024 aan het COA verhuren voor de opvang van maximaal tweehonderd asielzoekers.

Het COA heeft het college van B&W om de opvang verzocht. B&W vinden dat ze aan dat verzoek moeten voldoen. Burgemeester Thijsen: “Wij vinden als college dat we mensen die uit angst voor hun leven alles hebben moeten achterlaten, moeten helpen om hier als actieve leden van onze samenleving een nieuw bestaan op te bouwen, maar wel op een goede manier. Dat wil voor ons zeggen geen supergrote locaties, maar een met een bescheiden omvang. En geen kansloze asielzoekers in de opvang die overlast veroorzaken. Die horen in een aparte opvang thuis, niet in onze gemeente.”

Ook vier jaar geleden heeft de gemeente naar een opvanglocatie voor asielzoekers gezocht. Door de terugloop van het aantal asielzoekers bleek die toen uiteindelijk toch niet nodig. In de discussie erover bleek echter dat er in de samenleving en de politiek een groot draagvlak bestond voor een locatie die meehelpt aan sociale integratie van de bewoners van het azc. Dat wil zeggen in een dorp met ruime voorzieningen.

De voorkeurslocatie was toen het Noorder Sanatorium. Dat wordt nu echter omgebouwd tot appartementencomplex. De voormalige bladergroenschool is op dit moment het enige in een grotere kern gelegen, op korte termijn voor de opvang van asielzoekers geschikt te maken pand.

Als ook de gemeenteraad instemt, begint de huur in juni (2021) en eindigt die uiterlijk drie jaar later. B&W kunnen de huur na twee jaar opzeggen wanneer nieuwbouw op de locatie dat nodig maakt. Dat is van belang, want het gemeentebestuur steunt daar plannen voor de bouw van een zogeheten ‘Knarrenhof’ voor senioren.

Belangstellenden worden via diverse kanalen geïnformeerd. Vragen kunnen ze via asiel@tynaarlo.nl stellen. Ze krijgen snel antwoord, terwijl de vragen en antwoorden ook op www.tynaarlo.nl komen, waardoor iedereen ze kan lezen. Daar staan ook nu al tientallen interessante vragen en antwoorden. Wanneer een onderwerp te ingewikkeld blijkt om per email te bespreken, zal de burgemeester belangstellenden uitnodigen voor digitaal of telefonisch overleg.