Terugblik op werkbijeenkomst Centrumontwikkeling Zuidlaren


Op 4 april bezochten ruim 130 inwoners, ondernemers en andere belangstellenden de werkbijeenkomst over de centrumontwikkeling in Zuidlaren. Het was een actieve bijeenkomst waar in werkgroepen met elkaar werd gesproken over hoe Zuidlaren een vitaal, toekomstgericht, uniek en eigen centrum wordt waar ook komende generaties met veel plezier kunnen wonen en ondernemen.

De avond begon met een korte terugblik op de aanloop naar het traject. Wat is er al gedaan, gebeurd, geschreven en bedacht? Vervolgens werd in kleinere groepen doorgesproken over een vijftal onderwerpen: (1) de toekomst van Zuidlaren, (2) voorzieningen, (3) activiteiten, (4) wonen en (5) supermarkten & zorgcluster. De avond werd afgesloten door het delen van een aantal conclusies en aanbevelingen die binnen de groepen waren besproken.

Opvallend is de enorme betrokkenheid bij het ontwerp voor het nieuwe centrum. Zuidlaarders zijn trots op de gezellige sfeer van het dorp, de grote hoeveelheid groen, het historisch karakter van het centrum, het winkellint met speciaalzaken en de landelijke ligging. Er werden dan ook veel tips en ideeën gedeeld om het centrum ten positieve te ontwikkelen, zonder af te doen aan deze sterke kanten van het dorp.

De besproken onderwerpen worden gebundeld in een beeldverslag van de avond. Dat verslag is vanaf 2 mei te vinden via www.CentrumZuidlaren.nl. Nu al nieuwsgierig? Daar staat nu al een korte sfeerimpressie van de avond in de vorm van een filmpje.

Ons verhaal gaat door!

De komende periode wordt alle verzamelde informatie gebundeld en besproken in de gemeenteraad. Zij stellen dan de ontwikkelrichting op hoofdlijnen vast. Inwoners die benieuwd zijn naar de verzamelde informatie, kunnen terecht op het platform www.CentrumZuidlaren.nl. Daar staan onder andere de resultaten van de inwonersconsultatie die gehouden is in maart van dit jaar.  

En het verhaal gaat door na de zomer! Vanaf september starten we met een aantal nieuwe activiteiten om de ideeën en wensen te vertalen naar concrete mogelijkheden en ontwerpen voor het centrum. We houden iedereen hiervan op de hoogte via het online platform. We hopen dat er, ook in de volgende fase van het traject, weer sprake is van grote betrokkenheid.