Start spel en praatgroep voor kinderen met gescheiden ouders

In het najaar start de gemeente Tynaarlo met een ‘KIES’ spel en praatgroep voor kinderen met gescheiden ouders. KIES staat voor ‘Kind IN Een Scheiding’. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van een uur voor kinderen van zeven tot twaalf jaar (groep 4 t/m 8). Voor de ouders is er een informatie en een evaluatie bijeenkomst.

De bijeenkomsten vinden plaats in De Ludinge in Zuidlaren en worden begeleid door een jeugdhulpverlener en een schoolmaatschappelijk werker van de gemeente Tynaarlo. Zij hebben hiervoor de training tot KIES-coach gevolgd. Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen de scheiding te begrijpen en het een plekje te geven. Ook helpt het ze om te gaan met de praktische gevolgen van de scheiding. Naast praten doen de kinderen ook activiteiten zoals spel, toneel, tekenen en schrijven.

KIES is een door de Universiteit van Utrecht onderzochte en effectief bewezen methodiek om kinderen en jongeren die de scheiding van hun ouders meemaken te begeleiden. Er hoeft niets 'aan de hand' te zijn om deel te nemen aan de spel en praatgroep om er voordeel van te hebben.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De spel en praatgroep gaat van start zodra er minimaal zes aanmeldingen zijn. Er is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of een voogd om een kind aan te melden.

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie of het aanmelden van je kind contact op met KIES-coach Willemijn Aalberts via w.aalberts@tynaarlo.nl, of de intern begeleider van de school.