Rioleringswerkzaamheden Eelde


Dinsdag 10 september start aannemer Avitec in opdracht van de gemeente Tynaarlo met rioleringswerkzaamheden aan de Beethovenweg en aansluitend de Brouwerssteeg te Eelde.

De bestaande riolering in de Beethovenweg en Brouwersteeg wordt vervangen door een gescheiden rioleringsstelsel. Ook wordt nieuwe verharding aangebracht.
De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd, fase 1 start dinsdag 10 september met de kruising Verdiweg-Beethovenweg t/m splitsing Brahmsweg.

Het gehele werk is naar verwachting eind 2019 gereed.

Stremmingen, omleidingen
Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren wordt per fase het werkvak gestremd voor doorgaand verkeer.
Omleidingsroutes zijn met borden aangegeven.

Onderstaand een overzicht van de afsluitingen (onder voorbehoud van weersomstandigheden)
Van 10 september t/m 23 september is afgesloten het werkvak:
vanaf de kruising Verdiweg –  Kooistukken -Beethovenweg –  tot en met de splitsing Brahmsweg
Van 23 september t/m 14 oktober is afgesloten het werkvak:
Beethovenweg na de kruising met de Brahmsweg tot en met de kruising met de Mozartweg.
Van 14 oktober t/m 4 november is afgesloten het werkvak:
Beethovenweg na de kruising met de Mozartweg tot en met de kruising met de Hooiweg.
Vanaf 4 november t/m 25 november is de Brouwerssteeg afgesloten.

Qbuzz lijn 9 rijdt tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Zie www.qbuzz.nl

Afvalinzameling
Met de afvalinzamelaar is afgesproken dat de containers volgens het normale schema geleegd worden.
Wanneer de containers niet bereikbaar zijn tijdens de inzameling verzamelt Avitec de containers op een centrale plaats. Na lediging plaats Avitec de containers terug op hun plaats.
De container graag voor 7.00 uur bij de weg zetten. Als de container geen huisnummer heeft de container graag voorzien van een huisnummer zodat de aannemer deze terug kan plaatsen.

Meer informatie
Wanneer er vragen of opmerkingen zijn over de uitvoering van de werkzaamheden is de contactpersoon Hero Naaijer van aannemer Avitec. Hij is te bereiken via 06-20403095.
Bij overige vragen is de contactpersoon Leon Stevens, projectleider gemeente Tynaarlo. Hij is te bereiken via 0592-26 66 62 of per e-mail info@tynaarlo.nl