Raad Tynaarlo in gesprek over verkeerssituatie centrum Eelde


De herinrichting van het centrum van Eelde heeft een nieuwe verkeerssituatie met zich meegebracht. Raadsleden krijgen hier veel vragen en opmerkingen over en willen hierover in gesprek met inwoners en ondernemers van Eelde op dinsdag 16 april. Hoe ervaren zij de nieuwe situatie?

In de raadsvergadering van 5 februari werd duidelijk dat verschillende raadsleden vragen hebben over de verkeerssituatie in het centrum van Eelde. Er werd een oproep gedaan om over te gaan tot het aanleggen van een aantal voetgangersoversteekplaatsen. De raad besloot na een korte discussie over deze oproep om eerst met inwoners in gesprek te gaan over hoe zij de nieuwe situatie ervaren.

De bijeenkomst start om 20.00 uur en wordt gehouden in de Herberg van Hilbrantsz. Een medewerker van de gemeente geeft een toelichting op de nieuwe verkeerssituatie. Daarna kunnen inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden in gesprek met de aanwezige raadsleden.