Raad kan kort na zomer besluiten over ontwikkelrichting centrum Zuidlaren


Kort na de zomervakantie kan de gemeenteraad een besluit nemen over wat er op hoofdlijnen in het centrum van Zuidlaren gaat gebeuren. Dat staat in de bijgestelde planning van onderzoeksbureau Citisens, die het traject Zuidlaren werkt Samen begeleidt.

Zuidlaarders denken massaal mee over de toekomst van hun centrum

Volgens het bureau is de grote betrokkenheid van Zuidlaarders bij de ontwikkeling van hun centrum uitzonderlijk. Het verwerken van de reacties kost het bureau hierdoor meer tijd dan verwacht. Ruim 1.600 mensen deden mee aan de enquête, meer dan 130 belangstellenden bezochten het pop-upatelier en zo’n 40 ondernemers bezochten het ondernemersatelier. Daarnaast kreeg het bureau van verschillende inwoners en ondernemers ideeën en reacties toegestuurd.

Hierdoor kan de gemeenteraad in september/oktober een besluit nemen over de ontwikkelrichting. Dit stond oorspronkelijk vlak voor de zomervakantie gepland. Ook voor de oplevering van het definitieve plan heeft dit consequenties. Dat is niet in december 2019 klaar, maar in het voorjaar van 2020.

“Wij willen alle deelnemers aan het traject serieus nemen”

Wethouder Pepijn Vemer vindt het vervelend dat de planning wordt opgeschoven, maar het is volgens hem niet perse een negatieve ontwikkeling. “We krijgen nu waar we op gehoopt hebben: een hoge deelname en een enorme respons. Wij willen alle deelnemers aan het traject serieus nemen. Hun inbreng goed afwegen en verwerken. Zodat ze ook in het vervolgtraject blijven meedoen.”

De bijgestelde planning biedt nog meer voordelen, vertelt Vemer: “Hierdoor kan Citisens het resultaat van het verkeersonderzoek dat momenteel in Zuidlaren gehouden wordt nog meenemen in de ontwikkelrichting.” Verder kunnen de onderzoekers nog voor de zomer een bijeenkomst met experts houden. Dit mede op aangeven van de ondernemers uit het dorp. “Dan kan alle inbreng die tot nu toe is opgehaald, ook nog besproken worden met onafhankelijke experts,” aldus de wethouder.

Volgens wethouder Vemer is het doel om met zoveel mogelijk belanghebbenden en belangstellenden in gesprek te raken. Om meningen te verzamelen, inzichten te vergaren en uiteenlopende belangen in beeld te brengen. Zodat er met elkaar in een aantal stappen naar een gedragen plan voor de ontwikkeling van het centrum van Zuidlaren wordt toegewerkt. “Een snel besluit voor de zomer zou afbreuk doen aan de zorgvuldigheid en kwaliteit van het traject. Daarom nemen wij als college nu liever iets meer tijd.”