Politiebureau in Vries blijft open


De politie heeft besloten het bureau in Vries geopend te houden. Dat blijkt uit het bericht dat de politie vandaag heeft laten uitgaan.

Bij de politie was al enige tijd discussie rondom het al dan niet open houden van de post in Vries, vanwege het nieuwe huisvestingsbeleid. Een situatie die we als gemeente nauwgezet volgen, gezien het belang dat wij hechten aan de aanwezigheid van een politiepost.

Steunpunt met opkomstlocatie

Het bureau in Vries wordt een zogenoemd steunpunt met opkomstlocatie. Dat houdt in dat agenten er hun dienst beginnen, de briefing volgen, complexere zaken afhandelen en dat er werkplekken zijn waar medewerkers bijvoorbeeld hun administratie doen of aangiftes uitwerken. Vooralsnog blijft de politie in het pand naast het gemeentehuis gevestigd. De politie onderzoekt nog of zij in de toekomst uit kan met een kleinere ruimte.

Baliefunctie vervalt, zoveel mogelijk ‘op straat’

Met deze ontwikkeling wordt de dienstverlening aan het publiek gewijzigd. De baliefunctie bij het politiebureau komt te vervallen. Aangiftegesprekken worden in de toekomst op straat of bij de melder thuis gehouden. Dat past binnen de dienstverleningsvisie van de politie, die zich in hoofdlijnen richt op zichtbaarheid, aanspreekbaarheid, verbonden- en betrokkenheid. De politie benadrukt dat ze de dienstverlening minimaal op hetzelfde niveau houdt, en dat er door deze nieuwe manier van werken en het bieden van maatwerk ruimte ontstaat om verder te ontwikkelen.