Peiling Hoofdweg Eelde: 50 of 30 kilometerweg?

Wat vinden inwoners, ondernemers en weggebruikers van de herinrichtingsplannen voor de Hoofdweg in Eelde? Gaat hun voorkeur uit naar een 30-kilometer- of een 50-kilometerweg?

Het college van burgemeester en wethouders wil hier inzicht in krijgen en houdt daarom een online peiling. Vanaf 5 februari kunnen belanghebbenden gedurende twee weken hun mening geven.

Waarom deze peiling?

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2020 het ontwerp voor de Hoofdweg vastgesteld: een 50-kilometerweg met bijbehorende weginrichting. Hierop gaven aanwonenden aan zich niet gehoord te voelen in hun wens een 30-kilomerweg te maken van de Hoofdweg. Ook kwamen er reacties van ondernemers en actiegroepen. Signalen die wethouder Hanneke Wiersema serieus neemt: “De keuze van het college voor een 50-kilometerweg is zorgvuldig afgewogen. Maar ik zag ook dat dit de zorgen die er leefden niet wegnam. Daarom hebben we het scenario voor een 30-kilometerweg laten uitwerken en houden we nu deze peiling.”

Definitief besluit

Later dit jaar neemt het college van B&W een definitief besluit over de herinrichting van de Hoofdweg. Wethouder Wiersema benadrukt daarbij dat de peiling onderdeel is van de besluitvorming: “Ook het advies van onder andere de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, de politie en het ambtelijk advies wegen we mee.”

Verschillen

Voor beide opties is door een ingenieursbureau een ontwerp gemaakt, ieder met een eigen weginrichting. Een verschil is bijvoorbeeld dat de 50-kilometerweg een voorrangsweg is, terwijl bij de 30-kilometerweg het verkeer van rechts voorrang heeft. Waar de fietspaden bij de 50-kilometerweg vrij liggen van de rijbaan, wordt er bij de 30-kilometervariant op de rijbaan gefietst. Hierdoor is er bij de 30-kilometervariant meer ruimte voor groen en parkeren. En waar de 50-kilometerweg een asfaltweg is (met geluidreducerend asfalt), is de 30 kilometerweg een klinkerweg.

Meedoen

Er zijn nog meer verschillen. Wie meedoet aan de peiling krijgt door middel van omschrijvingen en schetsen een goed beeld van de twee varianten, en kan op basis daarvan vervolgens zijn mening geven. Wethouder Wiersema: “Hoe meer mensen meedoen, hoe representatiever de uitkomst. We willen ook heel graag weten hoe de mensen die we tot nu toe niet of nauwelijks hebben gehoord erover denken.”

Deelnemen kan van vrijdag 5 t/m zondag 21 februari via www.tynaarlo.nl/peilinghoofdweg. Deelname aan de peiling is anoniem. Deelnemers wordt gevraagd hun postcode in te voeren, dit geeft de gemeente inzicht in de voorkeuren per straat/wijk. Wie niet digitaal kan deelnemen kan contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer (0592 – 266 662).